Informācija medijiem Izglītība
Bērnudārza ēka

Joprojām var pieteikt bērnus divās jaunās Rīgas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs – “Ozoliņš” un “Dzīpariņš”.

Pieteikumus var iesniegt elektroniski valsts pārvaldes portāla Latvija.lv e-pakalpojumā “Bērna reģistrācija pirmsskolas iestāžu rindā”. Līdz 17. novembrim saņemtajiem pieteikumiem piešķir agrāko reģistrācijas datumu un laiku, kāds bērnam ir uzrādīts elektroniskajā datubāzē. Savukārt tiem, kas tiks reģistrēti no 18. novembra, piešķirs to reģistrācijas datumu un laiku, kad pieteikums būs saņemts.

Tāpat pieteikumus ir iespēja iesniegt klātienē, dodoties uz Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu, Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centru vai Rīgas pilsētas dzimtsarakstu nodaļu, kur atbildīgo nozaru darbinieki tos reģistrēs elektroniskajā datubāzē.

Rīgas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē “Ozoliņš”, kas atrodas Slāvu ielā 19, var pieteikt 200 bērnus, tikmēr Rīgas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē “Dzīpariņš”, kas atrodas Rūpniecības ielā 21, būs iespēja uzņemt 100 bērnus no pusotra gada vecuma.

Līdz 14. novembra rītam ir saņemti jau vairāk nekā 150 pieteikumi.

Pakāpenisku grupu komplektēšanu un darbību ir plānots uzsākt decembrī.

Rīgas pašvaldība atgādina

Lai varētu izsludināt pieteikšanos abu pirmsskolas izglītības iestāžu rindā saskaņā ar Rīgas domes saistošajos noteikumos Nr. 191 “Kārtība, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju” paredzēto kārtību, bija nepieciešams saņemt vairāku institūciju pozitīvus atzinumus un Izglītības kvalitātes valsts dienesta licences.

 

Abās minētajās pašvaldībai piederošajās ēkās šogad tika pabeigta pārbūve, ierīkojot jaunus bērnudārzus. Darbi abās pirmskolas izglītības iestādēs tika īstenoti ar pašvaldības finanšu līdzekļiem, kā arī ņemot valsts budžeta aizņēmumu. Projekta gaitā abās ēkās veikta telpu pārplānošana, visu inženiertīklu izbūve, apkures sistēmas nomaiņa un automatizācija, ventilācijas sistēmas izbūve, elektroinstalācijas un apgaismes ķermeņu nomaiņa, videonovērošanas sistēmas ierīkošana, ugunsaizsardzības sistēmas izbūve, ūdensvada un kanalizācijas tīklu nomaiņa, iebūvējamo mēbeļu izbūve, ārējo norobežojošo konstrukciju siltināšana, logu un ārdurvju nomaiņa, teritorijas labiekārtošana un rotaļu laukuma izbūve.

Informāciju sagatavoja: Raimonds Grants, Rīgas domes Komunikācijas pārvaldes Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinators, e-pasts: Raimonds.Grants@riga.lv.

Atjaunotie bērnudārzi Slāvu ielā 19 un Rūpniecības ielā 21 | 08.11.2022.