Satiksmes ierobežojumi

Saistībā ar tramvaja infrastruktūras pielāgošanu zemās grīdas tramvaja parametriem 5. tramvaja maršrutā no 25. septembra līdz 15. oktobrim slēgs transportlīdzekļu satiksmi Slokas ielā pie krustojuma ar Pulka ielu (virzienā uz Jūrmalas gatvi) un Slokas ielā pie krustojuma ar Konsula ielu (virzienā uz Jūrmalas gatvi).

Tāpat minētajā laika periodā slēgs transportlīdzekļu satiksmi Konsula ielā pie krustojuma ar Slokas ielu, kā arī Dārza ielā pie krustojuma ar Slokas ielu.

Par darbu veikšanu atbildīgajiem uzdots nodrošināt ceļa zīmju izvietošanu, iedzīvotāju un uzņēmumu, kuri atrodas minētajā ielas posmā, transportlīdzekļu piebraukšanu pie dzīvesvietas vai uzņēmuma, operatīvā transporta satiksmi, kā arī sabiedriskā transporta satiksmi, pagaidu pieturvietu izveidi un izvietot slēgtajās pieturvietās informāciju par pieturvietas slēgšanu, kā arī norādi par tuvākās pieturvietas atrašanās vietu un pagaidu pieturvietās izvietot pagaidu kustības sarakstus.