Informācija medijiem Izglītība
Skolēni 1.septembrī

Rīgas pašvaldības vispārējās izglītības iestādes uzsāks 1.klašu komplektēšanu nākamajam mācību gadam.

Katru gadu 15. maijā Rīgas pašvaldības skolas uzsāk komplektēt 1.klases. Tā kā attiecīgais datums šogad ir svētdiena, bērnu vecākiem atbilstoši normatīvo aktu prasībām ir tiesības iesniegt pieteikumus skolai par bērna reģistrāciju 1.klases pretendentu rindā līdz 16. maijam.

Saistošie noteikumi “Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1. klasē Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs” paredz, ka skolas, komplektējot klases jaunajam mācību gadam, veido pirmklasnieku pretendentu sarakstu. Pēc 17. maija izglītības iestādes nosūtīs vēstules vecākiem, lai informētu – bērns ir vai nav iekļauts skolas 1.klases uzņemamo pretendentu sarakstā.

Skolas bērnu vecākiem elektroniski nosūtīs vēstules uz norādīto elektronisko adresi vai e-pasta adresi. Ja vecāki pieteikumā tādu nebūs norādījuši, tad uzaicinājuma vēstuli nosūtīs papīra formātā uz vecāku deklarēto dzīvesvietas adresi.

Noteikumi paredz arī to, ka pēc uzaicinājuma vēstules saņemšanas par iekļaušanu nākamā mācību gada 1.klašu uzņemamo pretendentu sarakstā, bērna vecāki 10 kalendāro dienu laikā iestādei iesniedz iesniegumu par bērna uzņemšanu vai pieteikuma atsaukšanu.

Pēc uzaicinājuma vēstules saņemšanas par bērna iekļaušanu pirmklasnieku sarakstā vecākiem skolā būs jāiesniedz iesniegums par uzņemšanu šīs iestādes 1.klasē. Iesniegumu vecāki varēs iesniegt papīra formātā klātienē vai elektroniski, parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz skolas e-pasta adresi vai oficiālo e-adresi, izmantojot savu aktivizēto oficiālās e-adreses kontu portālā www.latvija.lv.

Saskaņā ar Izglītības likumā noteikto pašvaldībai ir jānodrošina obligātā pamatizglītības ieguve tās administratīvajā teritorijā deklarētiem bērniem. Potenciālo pirmklasnieku sarakstu veidošanā prioritāri iekļauj bērnus, kuriem, uzsākot skolas gaitas, attiecīgajā kalendārajā gadā aprit septiņi gadi.

Tikai pēc tam, ja ir brīvas vietas, sarakstā tiek iekļauti bērni, kuru vecāki vēlas, lai bērns skolas gaitas uzsāktu ātrāk – no sešu gadu vecuma atbilstoši Vispārējās izglītības likumā noteiktajām prasībām. Ja izglītības iestāde 1. klases pretendentu sarakstā neiekļauj bērnus, kuriem līdz attiecīgā gada 1. septembrim aprit seši gadi, tad izglītības iestāde nosūta vecākiem atteikuma vēstuli.

Vienlaikus bērna likumiskais pārstāvis var vērsties Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentā, lai noskaidrotu, kurā bērna deklarētajai dzīvesvietai tuvākajā izglītības iestādē šobrīd ir brīvas vietas.

Papildu informācija ir pieejama Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta tīmekļvietnes www.izglitiba.riga.lv sadaļā “Skolas”. Jautājumu gadījumā ir iespējams sazināties elektroniski, rakstot uz e-pasta adresi iksd@riga.lv.

Informāciju sagatavoja: Raimonds Grants – Rīgas domes Komunikācijas pārvaldes Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinators, e-pasts: Raimonds.Grants@riga.lv.