Rīgas namu pārvaldnieks

Pašvaldības uzņēmuma “Rīgas namu pārvaldnieks” (RNP) galvenie izaicinājumi ēku apsaimniekošanā ir novecojušās apkures sistēmas un remontdarbu izmaksu pieaugums, tā otrdien, 22. novembrī, ikgadējā atskaitē Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas sēdē informēja RNP valdes priekšsēdētājs Ronalds Neimanis.

Komitejas priekšsēdētāja Selīna Vancāne norādīja, ka pagājušajā gadā ieviesta laba pārvaldības prakse - aicināt ziņot RNP komitejā par gada mērķiem un to izpildi, kā arī pārrunāt situāciju kopumā un biežākās iedzīvotāju sūdzības deputātiem. “Ir vērojams progress RNP darbībā, klientu apmierinātība uzlabojas, taču joprojām ir dažādi sūdzību gadījumi, ko cenšamies operatīvi novērst un darīt visu iespējamo, lai uzlabotu ne tikai pakalpojumu kvalitāti, bet arī komunikāciju ar sabiedrību,” uzsvēra S. Vancāne.

Runājot par aktualitātēm šajā apkures sezonā, RNP  pārstāvji atzina, ka daudzās ēkās siltumapgādes sistēmas ir novecojušas, vairumam ēku tās izbūvētas pirms 40 - 50 gadiem. RNP arī šogad saskārās ar vairākkārtējām patvaļīgām sistēmu atgaisošanām un dzīvokļu īpašnieku veiktām apkures elementu nomaiņām bez projekta un saskaņojuma. Savas problēmas sagādāja arī neierasti siltais rudens, jo siltummezgli pārtrauc apkures padevi ēkām, ja āra gaisa temperatūra pārsniedza +12 grādus.

Šogad ģeopolitisko notikumu kontekstā notikusi būtiska ietekme uz visiem būvniecības un remontdarbu procesiem, tāpēc RNP bija svarīgi objektīvi novērtēt esošo remontdarbu grafiku un tā novirzi no iepriekš plānotā.

Ēku vispārējā tehniskā stāvokļa sakārtošanā plānveida remontdarbu veikšanai ir būtiska loma, lai uzlabotu ēku tehnisko stāvokli un samazinātu ārkārtas jeb avārijas darbu apjomu, bet straujo būvniecības sektora izmaksu pieauguma dēļ iepriekšējos periodos plānotos darba apjomus izpildīt ir kļuvis arvien sarežģītāk.

Tomēr esošā situācijas analīze liecina, ka plānveida remontdarbu grafiks šajā gadā būs 3,5 reizes lielākā apjomā, nekā tas notika 2020. gadā, un līdzīgā apjomā kā aizvadītajā gadā. Veicot iespējami lielā apjomā plānotos darbus, piemēram, komunikāciju nomaiņu, būtiski samazināsies avārijas izsaukumi. Pilnveidojot komunikāciju sistēmas, iespējams arī mazināt energoresursu patēriņu, uzsver RNP.

RNP arī informēja, ka pēdējo gadu laikā ievērojami uzlabojies darbs ar debitoriem un samazinājies ļaunprātīgo nemaksātāju skaits. Neraugoties uz rēķinu pieaugumu, maksājumu disciplīna uzlabojas. Pētījumi arī parāda, ka uzlabojusies klientu attieksme pret uzņēmumu.

Informāciju sagatavoja: Mārtiņš Vilemsons, Rīgas domes Komunikācijas pārvaldes Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinators, e-pasts: martins.vilemsons@riga.lv.