Informācija medijiem Izglītība
Zale ar tukšiem krēsliem
Pixabay.com

Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, Rīgas vidusskolas šogad skolēnu uzņemšanai 10. klasē ņems vērā centralizēto eksāmenu rezultātus, bet apvienotie iestājpārbaudījumi notiks tikai uzņemšanai valsts ģimnāzijās un Rīgas Franču licejā.

Lai nāktu pretī skolām un skolēniem, Rīgas skolām šogad tika sniegtas izvēles iespējas noteikt uzņemšanas kritērijus 10. klases komplektēšanai – iestājpārbaudījuma rezultātu vai iegūto vērtējumu centralizētajos eksāmenos. 54 galvaspilsētas vidusskolas izvēlējās ņemt vērā centralizēto eksāmenu rezultātus, bet septiņas skolas – Rīgas Valsts 1. ģimnāzija, Rīgas Valsts 2. ģimnāzija, Rīgas Valsts 3. ģimnāzija, Rīgas Valsts vācu ģimnāzija, Āgenskalna Valsts ģimnāzija, Rīgas Valsts klasiskā ģimnāzija un Rīgas Franču licejs – izvēlējās noteikt iestājpārbaudījumus.

Lai paaugstinātu izglītības kvalitāti, pašvaldība šogad noteikusi minimālās prasības skolēnu uzņemšanai 10. klasē. Lai skolēns pretendētu uz iestāšanos 10. klasē, mācību sasniegumi, beidzot 9. klasi, visos mācību priekšmetos nedrīkst būt zemāki par 4 ballēm, vērtējumam latviešu valodā jābūt ne zemākam par 5 ballēm, bet vērtējumam centralizētajos eksāmenos (latviešu valoda, matemātika, svešvaloda) – ne zemākam par 35 procentiem.

No pirmdienas, 20. marta, tīmekļa vietnē www.izglitiba.riga.lv un skolu mājaslapās pieejama informācija par iestājpārbaudījumu programmām, pieteikšanos iestājpārbaudījumiem, laiku un vietu.

Apvienotais iestājpārbaudījums Rīgas valsts ģimnāziju 7. klasei notiks 22. aprīlī un tam elektroniski reģistrēties varēs no 3. aprīļa plkst. 9.00 līdz 17. aprīļa plkst.9.00. Pārbaudījums notiks rakstiski matemātikā, bet Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā papildus būs jākārto iestājpārbaudījums angļu vai vācu valodā.

Lai skolēns pretendētu uz iestāšanos valsts ģimnāziju 7. klasē, mācību sasniegumi, beidzot 6. klasi, visos mācību priekšmetos nedrīkst būt zemāki par 4 ballēm, vērtējumam latviešu valodā jābūt ne zemākam par 5 ballēm.

Lai iestātos Rīgas valsts ģimnāziju  vai Rīgas Franču liceja 10. klasē,  skolēniem būs jākārto kombinēts iestājpārbaudījums matemātikā un tekstpratībā (latviešu un angļu vai vācu valodā). Šis pārbaudījums notiks 13. maijā.  Reģistrēties iestājpārbaudījumam varēs no 23. aprīļa plkst. 9.00 līdz 8. maija plkst. 9.00.

Reģistrēties iestājpārbaudījumiem varēs elektroniski tīmekļa vietnē www.izglitiba.riga.lv sadaļā “Reģistrēšanās kombinētajam iestājpārbaudījumam”, kā arī skolu mājas lapās. Reģistrējoties iestājpārbaudījumam, no saraksta varēs izvēlēties sev izdevīgāko vietu (skolu), kurā veikt šo rakstisko iestājpārbaudījumu.

Papildinformācija būs pieejama skolu mājas lapās. Jautājumu gadījumā iespēja sazināties arī pa e-pastu: iestajparbaudijums@riga.lv.

Informāciju sagatavoja: Mārtiņš Vilemsons, Rīgas domes Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinators, e-pasts: martins.vilemsons@riga.lv.