Rīgas ceļi skats no augšas

No 30. septembra līdz 1. oktobrim norisināsies Eiropas lielo metropoļu tīkla (METREX) rudens konference, ko šogad uzticēts organizēt Rīgas pašvaldībai. Pasākuma vadmotīvs un tēma ir “Virzība uz telpisko stratēģiju īstenošanu patstāvīgi mainīgajos metropoles areālos” (angļu val. – Towards implementing spatial strategies in continuoiusly changing metropolitan areas).

“Rīgas metropoles areālā dzīvo puse Latvijas iedzīvotāju un ir koncentrēta lielākā daļa valsts ekonomikas. Ja gribam izmantot šo potenciālu un mēroties ar citām Baltijas un Ziemeļvalstu metropolēm, mums jāspēj domāt un plānot plašāk par vienas pašvaldības robežām, domāt un rīkoties reģionāli. Satiksmes infrastruktūra, mobilitāte, kopējs skats uz izglītības pieejamību, risinājumi tīrākai videi dara labāku un ērtāku dzīvi mūsu cilvēkiem, veicina investīciju pieplūdumu un jaunu darba vietu rašanos,” pauž Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks Edvards Smiltēns.

Pasākuma pirmajā dienā prezentēs Rīgas metropoles areāla telpisko attīstības vīziju, sadarbības ieceres un nozīmīgākos projektus. Paralēli konferences sesijām notiks arī Rīgas metropoles areāla pašvaldību mēru forums, kurā Rīgu pārstāvēs E. Smiltēns. Savukārt konferences otrā diena tiks veltīta Baltijas un Centrāleiropas valstu metropoļu transformāciju apskatam, kā arī METREX tīkla lomai ietekmēt Eiropas Savienības urbānās attīstības politiku.

Rīga kopā ar Milānu, Parīzi, Vīni, Amsterdama un vēl citām – kopumā 45 nozīmīgām Eiropas metropolēm aktīvi darbojas METREX sadarbības tīklā. Īpaši nozīmīga ir plānotāju sadarbība Ziemeļu – Baltijas darba grupā, kur bez Rīgas piedalās arī tuvējās kaimiņu metropoles – Helsinki, Stokholma, Gēteborga un Oslo.

Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju, konference norisināsies videokonferences režīmā attālināti.

Papildu informācija par Eiropas lielo metropoļu tīklu (METREX) un gaidāmo konferenci angļu valodā pieejama: https://www.eurometrex.org/.


Informāciju sagatavoja: Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Cilvēkresursu un komunikācijas nodaļa, tel.: 67105226, e-pasts: inese.paberza@riga.lv