Rīgas baznīcu torņi

Rīgas pašvaldība ir gatava sniegt dažāda veida atbalstu ārvalstu uzņēmumiem un to darbiniekiem, kuri nolēmuši pārcelties jeb relocēties uz Latvijas galvaspilsētu, informē Rīgas investīciju un tūrisma aģentūra.

Maija sākumā Rīgas dome noslēdza līgumu ar nodibinājumu “TechHub Riga” par dažādu jaunuzņēmumu ekosistēmas aktivitāšu līdzfinansēšanu, tostarp arī par atbalstu ārvalstu uzņēmumiem. Saskaņā ar šo līgumu tiek sniegtas konsultācijas par startup uzturēšanās atļauju, startupiem paredzēto finansējumu, piemēram, Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likums jeb "startup likums" utt. Tāpat arī tiek sniegtas konsultācijas par relokāciju -  gan par biznesa daļu, gan par sadzīves daļu – mājokļiem, bērnudārziem, skolām, veselības aprūpi utt. Tiek organizēti arī dažādi tīklošanas pasākumi.

Arī Izglītības, kultūras un sporta departaments un Labklājības departaments sniedz dažāda veida atbalstu. Piemēram, piedāvāti latviešu valodas kursi, kuros tiek nodrošināta iespēja pieaugušajiem Rīgas iedzīvotājiem, izņemot skolēnus un bezdarbniekus, apgūt latviešu valodu A un B līmenī. Bez maksas latviešu valodu ir iespēja apgūt tiem, kas ir deklarējuši savu dzīvesvietu Rīgā. Plašāka informācija šeit.

Tāpat tiek piedāvāti dažādi informatīvie materiāli, kuru primārā mērķa grupa ir reemigranti, bet faktiski izmantojams jebkuram, kurš vēlas pārcelties uz dzīvi Rīgā. Šī informācija sniedz atbildes uz jautājumiem par sagatavošanās soļiem pirms pārcelšanās, kas jādara jau esot Rīgā, kādi ir pašvaldības un valsts sniegtie pakalpojumi, dažādu iestāžu un organizāciju kontakti, kā arī atbalsta mehānismi, lai palīdzētu reemigrantu ģimenēm atgriezties Latvijā un sekmīgi sākt dzīvi Rīgā. 

Papildus ir pieejama arī Rīgas pašvaldības sniegto pakalpojumu rokasgrāmata (ceļvedis) ārzemniekiem. Sagatavota 2015.gadā. 2022.gada sākumā tiks publicēta rokasgrāmatas aktualizētā versija.

Rokasgrāmata sniedz informāciju par Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta kompetencē esošajiem jautājumiem, tai skaitā izglītības, brīvā laika, pilsoniskās līdzdalības, kultūras un sporta jomā. 

Papildu informāciju par bērnu uzņemšanu bērnudārzos un skolās un pieejamo atbalstu var iegūt zvanot uz Izglītības, kultūras un sporta departamenta informatīvo tālruni: +371 67026816, e-pasts: iksd@riga.lv

Ar informāciju par sabiedrības integrācijas aktualitātēm, nevalstisko organizāciju aktivitātēm un īstenotajiem projektiem, iespējām līdzdarboties iespējams iepazīties www.integracija.riga.lv  un Facebook lapā @rd.iksd.

Savukārt Labklājības departaments uz šo brīdi piedāvā sekojošu atbalstu:

  1. Nevalstiskā organizācija “Patvērums “Drošā māja”” ir valsts atbalstīts informācijas centrs iebraucējiem, kurš nodrošina lielu klāstu atbalsta pasākumu konsultācijas 3.valstu pilsoņiem un iebraucējiem. Arī Labklājības departaments sadarbojas ar šo organizāciju, jo tā sniedz pilnīgu informāciju par pieejamajiem pakalpojumiem atbilstoši personai piešķirtajam statusam, t.sk. konsultē par pieejamajiem pakalpojumiem sociālā jomā un veselības aprūpes jautājumiem. Vairāk informācijas: https://www.integration.lv/, kā arī detalizēts saraksts ar organizācijām, kuras nodrošina palīdzību, konsultācijas un apmācības ir pieejams šeit.
  2. Personas vecumā no 15-29 gadiem, kuras nemācās un nestrādā un kurām ir termiņu uzturēšanās atļaujas vai uzturēšanās atļaujas varam iesaistīt projektā “PROTI un DARI!”. Projekts sniedz dalību individuālajā pasākumu programmā, kas var ilgt no viena līdz četriem mēnešiem (atsevišķos gadījumos – līdz deviņiem mēnešiem). Katrā programmas mēnesi jaunietim tiek nodrošinātas vismaz 24 stundas aktivitāšu, kā arī mentora un programmas vadītāja atbalsts. Aktivitātes tiek piedāvātas daudz un dažādas ar mērķi jaunieti iesaistīt nodarbinātībā, izglītībā vai NVO darbībā. Vairāk informācija pieejama šeit, vai arī sazinoties ar projekta “PROTI un DARI!” koordinatoru Rīgas pilsētas pašvaldībā Andri Izinkēviču – andris.izinkevics@riga.lv, +371 67105166.
  3. Tāpat Rīgas pašvaldībā tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda projekts “Mēs par veselīgu Rīgu!”, kurš Rīgas pilsētas pašvaldības iedzīvotājiem sniedz dažāda veida veselības veicināšanas aktivitātes bezmaksas. Vairāk informācijas par projektu, tā aktivitātēm un grafiku ir pieejams tīmekļvietnē: https://veseligsridzinieks.lv, kā arī sazinoties ar projekta vadītāju Rīgas pilsētas pašvaldībā Ilonu Segliņu-Krūziņu, ilona.seglina-kruzina@riga.lv, +371 67037314.
  4. Arī Rīdzinieku karte arī nodrošina atbalstu Rīgas pašvaldības iedzīvotājiem ar dažāda veida piedāvājumiem un atlaidēm, t.sk. slimnīcās, veselības centros, aptiekās un daudz kur citur. Vairāk par tās priekšrocībām šeit.

Informāciju sagatavoja: Rīgas domes Komunikācijas pārvaldes projektu koordinators Mārtiņš Vilemsons, tālr: 67026231, e-pasts: martins.vilemsons@riga.lv.