Trauksmes cēlēji Rīgas pašvaldībā

Rīgas pašvaldībā izveidota vienota, centralizēta trauksmes celšanas sistēma.  

Trauksmes celšanas centrs pašvaldībā ir jaunizveidotā Rīgas domes Iekšējās kontroles un korupcijas novēršanas nodaļa, kuras darbinieki ir kontaktpersonas trauksmes celšanas jautājumos. Pārējās pašvaldības institūcijās vairs nebūs savu atsevišķu trauksmes celšanas sistēmu, izņemot pašvaldības kapitālsabiedrības, kurās iekšējās trauksmes celšanas sistēmas tiek saglabātas.   

Jaunā kārtība nodrošinās pašvaldības darbiniekiem iespēju ziņot iekšēji, lai pārkāpumus laicīgi novērstu, kā arī ikvienai personai iespēju ziņot pašvaldībai kā kompetentajai institūcijai par pārkāpumiem, kurus tā novērojusi, veicot darba pienākumus, ja pārkāpums skar sabiedrības intereses.

Trauksmes cēlējs, norādot savu vārdu, uzvārdu, e-pasta vai pasta adresi un tālruņa numuru, varēs iesniegt iesniegumu Iekšējās kontroles un korupcijas novēršanas nodaļā:

  • nosūtot to uz speciāli trauksmes cēlēju ziņojumiem izveidotu e-pasta adresi: trauksme@riga.lv
  • ievietojot to Rīgas domes administratīvās ēkas Rātslaukumā 1, Rīgā, vestibilā speciāli trauksmes cēlēju ziņojumiem izvietotā pastkastē; 
  • nosūtot nodaļai pa pastu, uz aploksnes norādot “Trauksmes cēlēja ziņojums”;
  • ziņojot mutvārdos kontaktpersonai.

Konsultācijas trauksmes celšanas jautājumos var saņemt, zvanot uz tālruni: 67012032 vai 67026859.

Sīkāka informācija par trauksmes celšanu atrodama www.trauksmescelejs.lv