Sabiedriskā transporta pieturvieta

Trešdien, 27.septembrī, Rīgas dome pieņēma lēmumu iznomāt 600 pašvaldībai piederošus konkrētas zemes gabalu daļas sabiedriskā transporta pieturvietās, ar pienākumu komersantiem izbūvēt sabiedriskā transporta pieturvietu nojumes, tās uzturēt un apsaimniekot, un tiesībām nojumēs izvietot tīkla reklāmas objektus. Nomas tiesības uzņēmējiem tiks piešķirtas uz 20 gadiem.

Iznomājot zemes vienības uzņēmējiem, rīdzinieki iegūs ērtas un drošas nojumes, soliņu, elektroniskos displeju, informācijas paneli un apgaismojumu pieturvietā, bet uzņēmēji iegūs tiesības izvietot reklāmu. Šāds risinājums ietaupīs pašvaldības līdzekļus, kas būtu nepieciešami, ja nojumes izbūvētu un uzturētu pati pašvaldība.

Nomas tiesību izsolē paredzēts iznomāt pašvaldībai piederošos nekustamos īpašumus – zemesgabalu daļas, kā arī uz zemesgabala esošo inženierbūvju daļas (gājēju ietves, laukumus ar cieto segumu u. tml.).

Pašvaldība ir definējusi tehniskās prasības gan nojumēm – izmēru, dizainu, apgaismojuma un elektronisko displeju u.c. elementu tehnisko specifikāciju - gan reklāmas izvietojumam.

Nomas tiesību izsoles 600 zemes vienībām tiks izsludinātas šā gada rudenī.  Visas zemes vienības, kurās paredzēts izvietot sabiedriskā transporta pieturvietu nojumes, tiks sadalītas 3 lotēs, un uzņēmēji iepirkuma ietvaros varēs iesniegt savu piedāvājumu vienai vai visām trīs lotēm. Plānots, ka pirmās nojumes pieturvietās tiks uzstādītas 2024.gada rudenī.

Nekustamo īpašumu nomas tiesības tiks piešķirtas izsolē ar augšupejošu soli. Nomas tiesību izsoles sākumcena tiks noteikta atbilstoši sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja noteiktai tirgus nomas maksai.

Sabiedriskā transporta pieturvietas, kuros nepieciešams izvietot nojumes, noteiks Pilsētas attīstības departaments sadarbībā ar Ārtelpas un mobilitātes departamentu. Karte, kurā redzams plānotais pieturvietu sadalījums 3 izsoļu lotēs un to atrašanās vietas, pieejama pašvaldības mājas lapā riga.lv. Publicētie dokumenti ir informatīvi un tajos iespējamas izmaiņas.

Informāciju sagatavoja: Tatjana Smirnova, Rīgas pašvaldības Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinatore, e-pasts: tsmirnova11@riga.lv.