Informācija medijiem Uzņēmējdarbība
Film Riga logo

Saistībā ar Latvijas Kinoproducentu asociācijas pausto informāciju par Rīgas pilsētas pašvaldības pagaidu administrācijas lēmumu nepiešķirt finansējumu fonda darbībai Rīgas pilsētas pašvaldības pagaidu administrācija skaidro, ka Latvijas Kinoproducentu asociācijas apgalvojumi balstīti uz nepārbaudītu informāciju.

Kā katru gadu Rīgas filmu fonds arī šogad varēs pretendēt uz Rīgas domes līdzekļiem ierastā kārtībā. Iepriekšējā gadā Rīgas filmu fonds no pašvaldības ir saņēmis līdzfinansējumu 484 110 eiro apmērā, 2018. gadā – 786 860 eiro, 2017. gadā – 686 509 eiro, 2016. gadā – 250 799 eiro. Līdzīgi kā iepriekšējos gados, šogad piešķiramā summa ir atkarīga no Rīgas filmu fonda pieprasījuma.

Rīgas pilsētas pašvaldības pagaidu administrācija noraidīja jaunu, iepriekšējā domes sasaukuma izstrādāto, iniciatīvu fonda finansējumam atvēlēt atsevišķu budžeta programmu 2020. gadā. Šāds lēmums nav jārisina pašvaldības pagaidu administrācijai. Par atsevišķu budžeta programmu Rīgas filmu fondam varēs lemt Rīgas domes jaunais sasaukums pēc vēlēšanām. Tomēr pašvaldība vērš uzmanību, ka Rīgas filmu fondam netiek apturēts līdzfinansējums, to varēs saņemt līdzšinējā kārtībā.

Pagaidu administrācija aicina Latvijas Kinoproducentu asociāciju pirms šādu ziņu publicēšanas rūpīgi pārbaudīt informāciju, vai tā atbilst patiesībai, un sniegt sabiedrībai objektīvu situācijas izklāstu.

Informāciju sagatavoja: Jana Jentkus, Rīgas domes pagaidu administrācijas vadītāja padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos, tālr.: 29898082; e-pasts: jana.jentkus@riga.lv