Informācija medijiem Rīgas domē Uzņēmējdarbība
Rīgas karogs

Pamatojoties uz Rīgas domes lēmumu par ārējo neatkarīgo izvērtējumu veikšanu, pašvaldības kapitālsabiedrības un aģentūras ir sagatavojušas anonimizētas ziņojumu versijas, ievērojot Komercnoslēpuma aizsardzības likumu un personu datu aizsardzību. Ziņojumi publiskoti uzņēmumu mājaslapās:

Sākotnēji domes lēmums „Par ārējo neatkarīgo izvērtējumu veikšanu kapitālsabiedrībās un aģentūrās”paredzēja plašam lietotāju lokam nodot tikai izvērtējuma ziņojumu kopsavilkumus, taču Rīgas domes pagaidu administrācijas veiktie grozījumi ļauj publicēt pilnas ziņojumu anonimizētās versijas.