Zinātnes centrs

Lai veicinātu jauniešu vēlmi veidot karjeru inženierzinātņu  jomā, Rīgas dome un Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) plāno kopā izveidot inženierzinātņu un dabas zinātņu izglītojošu centru bērniem un ģimenēm. Centra veidošanai starp iestādēm plānots noslēgt sadarbības līgumu, kuru trešdien, 25. maijā, akceptēja Rīgas domes sēdē.

“Rīgas ilgtspējīgai attīstībai ir nepieciešams nodrošināt ne tikai iespējas rīkoties videi draudzīgi, bet arī nodrošināt pieejamu informāciju un izglītību par šīm iespējām un ieguvumiem. Šāda centra ideja lolota jau sen un šī ir lieliska iespēja kā to ieviest partnerībā ar zinošo un pieredzējušu partneri,” uzsver Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētāja vietniece, Vides komunikācijas darba grupas vadītāja Selīna Vancāne.

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja vietniece Ieva Siliņa norāda, ka Zinātkāres centra galvenā iekļaujošā tēma - Nākotnes ilgtspējīga pilsēta - ir simboliska, jo iezīmē Rīgas pašvaldības virzību. “Šis ieguldījums Latvijas bērnu nākotnē ir bijis iespējams, tikai pateicoties sadarbībai starp visiem Rīgas domes deputātiem,” uzsver I. Siliņa.

Kā skaidro RTU attīstības prorektors Artūrs Zeps, straujās pārmaiņas darba tirgū – tādas kā inovācijas, automatizācija, digitalizācija – palielina pieprasījumu pēc augsti kvalificēta darbaspēka. Lai jaunieši izvēlētos savu karjeru veidot inženierzinātņu jomā, svarīgi radīt par tām interesi jau no agras bērnības. Tāpēc nākamā gada sākumā iecerēts atvērt RTU Bērnu un jauniešu zinātkāres centru, kura izveidē iesaistās vadošie dažādu nozaru uzņēmumi. “Augstu vērtējam Rīgas domes deputātu atbalstu šī nozīmīgā projekta bērniem, ģimenēm un skolām realizācijā,” norāda A. Zeps.

Centra mērķis būs rosināt bērnu interesi par inženierzinātnēm, dodot iespēju ar tām saistīt savu nākotnes profesiju. Iecerēts būtiski sadarboties ar skolām, nodrošinot tām iespēju izmantot telpas un darbnīcas eksakto priekšmetu padziļinātai apguvei un laboratoriju darbu veikšanai, kas būs nozīmīgi arī Rīgas pašvaldības dibinātajām skolām, īstenojot jaunajā vidējās izglītības standartā noteiktos uzdevumus, kā arī veicinot ārpusskolas interešu izglītības piedāvājuma paplašināšanu un pieejamību.

Zinātkāres centrs var kļūt par vienu no Rīgas pilsētas izglītības tūrisma infrastruktūras objektiem, ar kura palīdzību iespējams paplašināt galvaspilsētas piedāvāto tūrisma veicināšanas aktivitāšu klāstu, piesaistot Latvijas un ārvalstu tūristus Rīgai.

Rīgas pašvaldība plāno kļūt par sadarbības partneri, slēdzot sadarbības līgumu uz pieciem gadiem par finansiālo ieguldījumu 150 000 eiro apmērā centra izveides, eksponātu iegādes un izveides, kā arī satura veidošanas un aprīkošanas izdevumu finansēšanai.

Informāciju sagatavoja: Mārtiņš Vilemsons, Rīgas domes Komunikācijas pārvaldes Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinators,  e-pasts: martins.vilemsons@riga.lv