Trešdien, 23. augustā, Rīgas dome sēdē lēma par izmaiņām pašvaldības izglītības iestāžu ēdināšanas izmaksās, atsaucoties uz Ministru kabineta jaunajiem noteikumiem, kuros tiek noteikta jauna ēdināšanas cena skolās. Rīgas pašvaldība segs pusi no sadārdzinājuma izmaksām skolās un segs pusi no bērnudārzu ēdināšanas izmaksām.

“Lai nodrošinātu prasības par skolēnu ēdināšanu skolās laikā, kad cenas aug, Ministru kabinets vasarā izdeva jaunus noteikumus izglītības iestāžu ēdināšanas izmaksu jomā. Ņemot vērā izmaiņas, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē lēmām par jaunajām ēdināšanas izmaksām Rīgas skolās un bērnudārzos. Rīgas pašvaldība segs pusi no sadārdzinājuma izmaksām skolās un segs pusi no bērnudārzu ēdināšanas izmaksām. Lēmām par šo arī domes ārkārtas sēdē, lai savlaicīgi informētu vecākus, kuriem jāslēdz līgumi ar ēdinātājiem,” saka Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja Laima Geikina.

Atsaucoties uz Ministru kabineta 4. augusta grozījumiem noteikumos “Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus izglītojamo ēdināšanai” no 1. septembra tiek noteiktas jaunas ēdināšanas izmaksas pašvaldību skolās. Atsaucoties uz šiem noteikumiem, Rīgas pašvaldībai bija nepieciešams veikt grozījumus Rīgas domes lēmumā “Par izglītojamo ēdināšanu”, palielinot ēdināšanas maksu.

Būtiskākās izmaiņas skars 5.-12. klašu grupu un pirmsskolas: 
  • 5. – 12. klašu grupām sadārdzinājumu 0.94 eiro pašvaldība segs uz pusēm ar vecākiem. Ar 1. septembri atbilstoši MK noteikumiem maksimālās ēdināšanas izmaksas sastādīs 3.09 eiro (viena ēdienreize – pusdienas) – 1.47 eiro segs pašvaldība un vecāku maksimālais iespējamais līdzmaksājums būs 1.62 eiro.

 

  • Savukārt pirmsskolu izglītības iestāžu pašvaldības noteiktais sadārdzinājums pret iepriekš noteikto ir 0.30 eiro centi. Jaunās ēdināšanas izmaksas 4.30 eiro (trīs ēdienreizes – brokastis, pusdienas, launags) tiks segtas uz pusēm ar vecākiem – 2.15 eiro no pašvaldības un 2.15. eiro vecāku līdzmaksājums.

Sakarā ar MK noteikumos paredzēto 1. – 4. klašu skolēniem arī turpmāk ēdināšanas izdevumi pilnā apmērā tiks segti – puse no valsts un puse pašvaldības budžeta –, attiecīgi vecākiem par ēdināšanu nebūs jāmaksā.

No pašvaldības līdzekļiem arī turpmāk pilnā apmērā segs ēdināšanas izdevumus izglītojamiem, kuru ģimenes atzītas par trūcīgām, maznodrošinātām vai reģistrētas Rīgas ģimeņu atbalsta reģistrā, kā arī bāreņiem, invalīdiem un bērniem, kuru aprūpes pienākumu vecāki nepilda.

Atsaucoties uz MK pieņemtajiem noteikumiem ēdināšanas izmaksas pašvaldības izglītības iestādēs tiek paaugstinātas, ņemot vērā veselīga uztura ieteikumus skolām un pirmsskolām, pārtikas cenu un citu saistīto izmaksu straujā pieauguma apstākļos.

Ja izglītojamā ēdināšanas pakalpojumu pilnībā segs no valsts vai pašvaldības budžeta līdzekļiem, tad skolēna vecākam vai personai, kas realizē izglītojamā aizgādību, vai pilngadīgajam audzēknim līgums par norēķiniem ar ēdinātāju nebūs jāslēdz. Savukārt, lai saņemtu pašvaldības līdzfinansējumu, vecākam vai pilngadīgajam audzēknim jāslēdz līgums un ēdināšanas pakalpojuma sniedzējam līgums par norēķiniem.

Informāciju sagatavoja: Sindija Grāvere, Rīgas pašvaldības Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinatore, e-pasts: sindija.gravere@riga.lv