Dziesmu un deju svētku gājiens

Par izciliem sasniegumiem XXVII Vispārējos latviešu Dziesmu un XVII Deju svētkos Rīgas pašvaldība plāno piešķirt naudas balvas Rīgas amatiermākslas kolektīviem, lai turpinātu sevi attīstīt radošās izpausmēs.

“Talantīgo rīdzinieku un Rīgas vārds šovasar izskanēja Latvijā un pasaulē. Par izciliem sasniegumiem XXVII Vispārējos latviešu Dziesmu un XVII Deju svētkos vēlamies īpaši pateikties un piešķirt pašvaldības naudas balvas 140 000 eiro apmērā Rīgas amatiermākslas kolektīviem. Mēs lepojamies un novērtējam mūsu kolektīvu sniegumu un esam pateicīgi visiem amatiermākslas kolektīvu vadītājiem un speciālistiem par sagatavošanas darbu. Vēlreiz liels paldies gandrīz 12 000 galvaspilsētas kolektīvu dalībniekiem, kas šovasar piedalījās Dziesmu un deju svētkos! Lai radoša jaunā darba sezona un gandarījums par jauniem sasniegumiem,” saka Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja Laima Geikina.

Rīgas pašvaldība piešķirs naudas balvas 43 Rīgas amatiermākslas kolektīviem, kas ieguvuši izcilus rezultātus Latvijas Nacionālā kultūras centra organizēto XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku konkursu finālos koru, tautas deju kolektīvu, pūtēju orķestru, kokļu mūzikas ansambļu, vokālo ansambļu un mazākumtautību kolektīvu nozarēs: septiņas XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku Lielās balvas, trīspadsmit 1. vietas, divpadsmit 2.vietas un vienpadsmit 3.vietas.

Kopējais balvu fonds ir 140 000 eiro, no kuriem 72 000 eiro plānots piešķirt Rīgas pašvaldības kultūras centru un mūzikas un mākslas skolu amatiermākslas kolektīviem, bet 68 000 eiro citu dibinātāju amatiermākslas kolektīviem. Naudas balvas  piešķirs no Rīgas domes Rezerves fonda līdzekļiem.

Lēmumu par naudas balvu piešķiršanu 21. septembrī pieņēma Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta un Finanšu un administrācijas lietu komiteju sēdēs. Gala lēmums tiks pieņemts nākamajā Rīgas domes sēdē 28. septembrī.

Informāciju sagatavoja: Sindija Grāvere, Rīgas pašvaldības Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinatore, e-pasts: sindija.gravere@riga.lv.