Vilciens

Rīgas domes Finanšu un administrācijas lietu komiteja ceturtdien, 25. janvārī, atbalstīja priekšlikumu piešķirt līdzfinansējumu 5,8 miljonu eiro apmērā sešu pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma punktu jeb mobilitātes punktu būvprojekta izstrādei un izbūvei dzelzceļa stacijās “Bolderāja”, “Dauderi”, “Sarkandaugava”, “Šķirotava”, “Zemitāni” un “Ziemeļblāzma”.

Projektu paredzēts īstenot par Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda līdzekļiem, investējot videi draudzīgos uzlabojumos Rīgas sabiedriskā transporta sistēmā.

Kopējās ar mobilitātes punktu projekta īstenošanu saistītās izmaksas ir 33,4 miljoni eiro. No tām 27,6 miljoni eiro ir Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda finansējums un 5,8 miljoni eiro ir Rīgas pašvaldības līdzfinansējums, kas nepieciešams pievienotās vērtības nodokļa segšanai.

Šī projekta ietvaros tiks veikta sešu dzelzceļa staciju - “Bolderāja”, “Dauderi”, “Sarkandaugava”, “Šķirotava”, “Zemitāni” un “Ziemeļblāzma”, piegulošās (saistītās) teritorijas labiekārtošana, nodrošinot dzelzceļa stacijas platformas savienošanu ar esošo satiksmes infrastruktūru. Primāri paredzēts izveidot satiksmes infrastruktūru gājējiem, velobraucējiem un mikromobilitātes rīku lietotājiem, sabiedriskā transporta infrastruktūru, sekundāri pie savienojuma punktiem paredzēts nodrošināt piebraukšanu automašīnām ar iespēju īslaicīgi apstāties, lai pēc iespējas mazāk ietekmētu vidi un dzīves apstākļus apkārtējās teritorijas iedzīvotājiem.

Vienlaicīgi ar projekta pieteikuma iesniegšanu Centrālajā līgumu un finanšu aģentūrā Publiskās infrastruktūras attīstības pārvalde uzsāks būvprojekta izstrādi. Paredzēts, ka būvprojekta izstrāde noslēgsies 2024. gada beigās un mobilitātes punktu izbūve tiks veikta 12 mēnešu laikā no būvdarbu uzsākšanas. Lai projekta risinājumos iespēju robežās iekļautu visus nosacījumus, kas nodrošinātu savienojuma punktu veiksmīgu integrēšanu pilsētvidē, būvprojekta izstrādes laikā pašvaldība aicinās rīdziniekus iesniegt savus priekšlikumus.

Par līdzfinansējuma piešķiršanu projekta īstenošanai vēl lems Rīgas domes sēdē. Par projekta realizēšanu atbildīga Rīgas valstspilsētas pašvaldības Publiskās infrastruktūras attīstības pārvalde.

Informāciju sagatavoja: Tatjana Smirnova, Rīgas pašvaldības Ārējas komunikācijas nodaļas projektu koordinatore, e-pasts: tsmirnova11@riga.lv.