Cilvēki sēž uz soliņiem ezera krastā

Rīgas dome trešdien, 27. aprīlī, nolēma atvēlēt teju 400 000 eiro dažādu vides projektu realizēšanai galvaspilsētā šajā gadā. Līdzekļi 21 projektam piešķirti no Rīgas domes Vides aizsardzības fonda.

Visvairāk – 49 973 eiro – piešķirti Anniņmuižas mežaparka plānojuma un izmantošanas un aizsardzības saistošo noteikumu izstrādei. 43 400 eiro piešķirti energoefektivitātes veicināšanai daudzdzīvokļu ēkā, 40 000 eiro - meliorācijas novadgrāvju tīrīšanai un atjaunošanai, 36 300 eiro - ģeneratora uzstādīšanai Spilves poldera sūkņu stacijā, bet 30 000 eiro - Zaļā veloceliņa projekta izstrādei.

Tāpat līdzekļi piešķirti Zaļā veloceliņa uzturēšanai, projekta “Pilsētas pļavas” teritoriju apsaimniekošanas pasākumu veikšanai, bērnu rotaļu laukuma atjaunošanai Juglas promenādē, Rīgā, koku novērtējuma veikšanai Kanālmalas apstādījumos, Pilsētas kanālā mītošo bebru monitoringam, “Riga AirTEXT” lietotnes atjaunošanai, avārijas seku likvidēšanai meliorācijas grāvjos, bīstamo un nokaltušo koku un krūmu zāģēšanai meliorācijas novadgrāvjos.

Līdzekļi piešķirti arī Spilves poldera aizsargdambja tehniskajai apsekošanai un remontdarbu projekta izstrādei, navigācijas zīmju montāžai un demontāžai Daugavas akvatorijā, divu peldvietu projektēšanai Juglas ezerā, spoguļu uzstādīšanai Pilsētas kanālā pie 13.janvāra ielas pārvadiem navigācijas drošības uzlabošanai, elektrības pievades vietu Pilsētas kanāla piestātnēs izbūves projekta izstrādei, peldošās laipas/ novietošanai Juglas kanālā pie Karūsu ielas, Rīgas vides komunikācijas, videi draudzīgas rīcības un vides izglītības stratēģijas izstrādei un enerģētikas un klimata plāna ieviešanas platformas izstrādei.


Informāciju sagatavoja: Mārtiņš Vilemsons, Rīgas domes Komunikācijas pārvaldes Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinators, e-pasts: martins.vilemsons@riga.lv