Uzņēmējdarbība Pilsētvide
Autobuss apstājies pieturā

Rīgas pilsētas būvvalde aicina komersantus pieteikties ceturtajai izsolei par pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu daļu nomas tiesību iegūšanu vides reklāmas stendu izvietošanai.

Izsolē pretendenti aicināti pieteikties uz pašvaldībai piederošu 78 nekustamo īpašumu daļām, izvietojot tajās vienota dizaina vides reklāmas stendus. Tāpat kā iepriekšējo izsoļu uzvarētājiem, arī ar ceturtajā izsolē uzvarējušo komersantu nomas līgums tiks slēgts uz laika periodu līdz desmit gadiem.

Saskaņā ar sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja noteikto iespējamo tirgus nomas maksas novērtējumu, sākotnējās nomas maksas apmērs par nomas objektiem noteikts 41 448 eiro gadā.

Pieteikums dalībai izsolē noformējams rakstiskā veidā un līdz 1. jūnijam plkst. 13.00, iesniedzams būvvaldes Pilsētvides dizaina pārvaldē, 102. kabinetā, Daugavpils ielā 31, Rīgā, vai  elektroniski parakstīts pieteikums nosūtāms uz elektroniskā pasta adresi: bvizsole@riga.lv.

Izsoles dalībnieku reģistrācija paredzēta 8. jūnijā no plkst. 12.30 līdz plkst. 12.55 Rīgas apkaimju iedzīvotāju centra 1. stāva aktu zālē, Daugavpils ielā 31. Izsoles sākums paredzēts plkst. 13.00, formāts – mutiska izsole.

Izvērtējot pastāvošos Covid-19 riskus un valstī noteiktos ierobežojumus, izsoles komisija pirms noteiktā izsoles datuma ir tiesība pieņemt lēmumu izsoli rīkot attālināti, izmantojot Microsoft Teams tiešsaistes platformu, nodrošinot mutiskas izsoles principus.

Informācija par iepriekšējo izsoļu uzvarētājiem pieejama būvvaldes mājaslapā šeit.

Būvvalde informē, ka 2021. gada jūnijā un oktobrī spēku zaudē šobrīd esošie tīkla reklāmas līgumi esošajiem vides reklāmas uzņēmumiem uz vairāk kā 700 reklāmas objektiem, kas izvietoti uz pašvaldības zemes. Kopumā šī gada laikā plānots izsludināt izsoles uz 400-500 reklāmas objektu vietām pilsētā, samazinot kopējo reklāmas objektu skaitu uz pašvaldības zemes par aptuveni 20-30%.

Detalizētāka informāciju par izsoli un tās noteikumiem pieejama Rīgas pilsētas būvvaldes mājaslapā šeit, kā arī tīmekļvietnē www.riga.lv.

 

Informāciju sagatavoja Rīgas pilsētas būvvaldes sabiedrisko attiecību projektu vadītājs Edgars Butāns, e-pasts: edgars.butans@riga.lv, tālrunis: 29837421