Bērni uz sup dēļiem

Rīgas bērniem un jauniešiem vasaras brīvlaikā pašvaldība piedāvā bezmaksas brīvā laika pavadīšanas iespējas. Tās ir daudzveidīgas aktivitātes, kuras ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta (RD IKSD) līdzfinansējumu rīko nevalstiskās organizācijas.

2021. gada skolēnu vasaras brīvlaikā RD IKSD līdzfinansē 14 nevalstisko organizāciju projektus, kuri bērniem un jauniešiem Rīgas administratīvajā teritorijā piedāvā aktivitātes šādās tematiskajās jomās:

  • fiziskās aktivitātes, kas neprasa mērķtiecīgu, ilglaicīgu iepriekšējo sagatavotību attiecīgajā sporta veidā (piemēram, atklātie treniņi, amatierturnīri, utt.);
  • radošās darbnīcas un ielu kultūras minifestivāli;
  • aktivitātes ar āra dzīves un piedzīvojumu izglītības elementiem;
  • ar pilsētas izzināšanu saistītās aktivitātes;
  • aktivitātes, kas pozitīvi ietekmē sociālo un fizisko vidi vietējā apkaimē (t.sk. jauniešu iesaistes brīvprātīgajā darbā veicināšanā).

Ar brīvā laika aktivitāšu sarakstu,  kontakttālruņiem, norises vietu, kā arī ar norādi par projekta mērķauditoriju un plānotajām aktivitātēm var iepazīties, atverot Brīvā laika aktivitāšu sarakstu.

Sarakstā publiskoti ne tikai projektu apraksti, norises vieta un laiks, bet arī atbildīgās personas kontaktinformācija, kas interesentiem ir jāizmanto, lai pieteiktos.

Papildinformācija: Evija Pelša, RD IKSD Sporta un jaunatnes pārvaldes Jaunatnes nodaļas galvenā speciāliste, tālrunis 67181383.

Informāciju sagatavoja: Sarmīte Baltmane, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta sabiedrisko attiecību projektu koordinatore, tālr. 67105398.