Atbalsta centrs

Lai nodrošinātu Ukrainas civiliedzīvotājiem, kas ieradušies Rīgā, ne tikai iespēju vienuviet saņemt valsts un pašvaldības pakalpojumus, bet arī sniegtu atbalstu darba meklējumos, Rīgas atbalsta centrā Ukrainas iedzīvotājiem plānots organizēt regulāras darba biržas.

Darba biržas laikā uzņēmēji būs aicināti iepazīstināt potenciālos darba ņēmējus no Ukrainas ar savu uzņēmumu un tā piedāvātajām darba iespējām, kā arī veikt ekspresintervijas ar darba meklētājiem.

Aicinām uzņēmējus, kuri ir gatavi piedāvāt darbu Ukrainas civiliedzīvotājiem, aizpildīt anketu par piedāvātajām vakancēm. Anketa pieejama šeit.

Tāpat arī no Ukrainas Latvijā ieceļojušie civiliedzīvotāji aicināti aizpildīt anketu par to, kādi darba piedāvājumi viņiem būtu aktuāli, lai atbalsta centrā notiekošie darba biržas pasākumi varētu tikt veidoti mērķtiecīgāk un atbilstoši darba meklētāju vajadzībām. Anketa latviešu un ukraiņu valodās pieejama šeit.

Pirmā darba birža atbalsta centrā notiks jau 26. maijā, kad ar saviem darba piedāvājumiem klātienē iepazīstinās Rīgas pašvaldības kapitālsabiedrības. Paredzēts, ka darba birža notiks regulāri un būs viens no pasākumiem, kas būs pieejams atbalsta centra apmeklētājiem nama Kaļķu ielā 1 3. stāvā.

Papildu informāciju var saņemt pie Rīgas atbalsta centra Ukrainas iedzīvotājiem projektu koordinatores Rūtas Rutkas e-pasts ruta.rutka@riga.lv, tālrunis +371 26171368.

Informāciju sagatavoja: Rīgas domes Komunikācijas pārvaldes Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinatore Edīte Matuseviča, e-pasts: edite.matusevica@riga.lv