Hanzas dienas

Laikā, kad svinam Rīgas dzimšanas dienu, šogad no 19. līdz 22. augustam risināsies 
41. starptautiskās Hanzas dienas, kuru laikā Rīga savu vēsturisko piederību Hanzas savienībai atzīmēs ar mākslas un kultūras programmu “Kuģot gadsimtos”. 

Vēsturiski Rīga bija viena no pilsētām, kas akceptēja brīvu tirdzniecību, tādēļ kļuva par vienu no nozīmīgākajām Hanzas pilsētām viduslaikos. Vairāk nekā 300 gadus Hanzas tirgotājus 400 pilsētās vienoja trīs vērtības – ūdens, pilsēta un brīvība. Pagājušā gadsimta astoņdesmito gadu sākumā Hanzas pastāvīgie dalībnieki atkal sāka kopā darboties un cita pēc citas bijušās Hanzas pilsētas satikās no jauna, lai pārrunātu Hanzas savienības pilsētu attīstību, spriestu par mūsdienu izaicinājumiem, par sabiedrībā aktuālām tēmām gan klimata pārmaiņu, gan pilsētas un ūdens mijiedarbību, tirdzniecību un daudzām citām tēmām.

Līdztekus tam Hanzas dienās allaž svarīgs ir bijis kultūrvēsturiskai mantojums un tā popularizēšana dalībvalstu starpā. Godājot šīs vērtības un vienlaikus respektējot šodienas epidemioloģiskās piesardzības prasības, Rīgas Hanzas dienu kultūras programmā iekļauti vairāki pastaigu maršruti, tirdziņi, muzikāli notikumi, virtuāli pasākumi, jauniešu aktivitātes, vides instalācijas un izstādes. 

Lai gan pandēmijas apstākļos ne visi Hanzas dienu mākslas un kultūras programmas notikumi būs vērojami klātienē, ikviens varēs sekot tiem līdzi attālināti tīmekļa vietnē www.rigahanza.lv vai vērot notikumus lielformāta ekrānos Doma laukumā, Brīvības laukumā un Vērmanes dārzā, kas vienlaikus kalpos arī kā Hanzas dienu virtuālie informācijas centri. Lielajos ekrānos ikviens rīdzinieks un pilsētas viesis varēs skatīt arī ārvalstu Hanzas pilsētu sagatavotos video sveicienus.

41. starptautiskās Hanzas dienas atbalsta Rīgas dome, organizē Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments sadarbībā ar galvaspilsētas kultūras iestādēm. Hanzas dienu Rīgā mākslinieciskās koncepcijas un programmas autors ir režisors Kārlis Anitens. 

Hanzas dienu pasākumi kuplinās šogad galvaspilsētā notiekošo Rīgas vasaras kultūras programmu, kas risināsies līdztekus Hanzas dienas aktivitātēm. Hanzas dienu pasākumu programma būs pieejama tīmekļa vietnē www.rigahanza.lv.

Hanzas dienu pasākumi notiks saskaņā ar tobrīd spēkā esošajiem epidemioloģiskās drošības nosacījumiem, līdz ar to programmā iespējams izmaiņas. 

Informāciju sagatavoja: Indra Vilde – Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta komunikācijas un sabiedrisko attiecību vadītāja, tālr.: 67026838; mob.: 26708034; e-pasts: indra.vilde@riga.lv