Cilvēki gaida rindā

Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs līdz 25. martam aicina iesniegt projektus konkursam “Atbalsta nodrošināšana Ukrainas civiliedzīvotāju integrācijai”. Konkursa mērķis atbalstīt projektus, kas nodrošina Ukrainas civiliedzīvotāju iekļaušanos sabiedrībā, tostarp darba tirgū.

Konkursā iesniegtajiem projektiem ir jāsniedz labums pilsētā dzīvojošiem Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri bēg no Krievijas militārās agresijas Ukrainā, paredzot tiem integrācijas pasākumus un mijiedarbības iespējas ar vietējiem iedzīvotājiem.

Projekta pieteicējs var būt biedrība vai nodibinājums, kura darbība saistīta ar sabiedrības integrācijas jautājumiem un kurš savu darbību veic pašvaldības administratīvajā teritorijā. Projekta aktivitātes jāīsteno Rīgā, izņemot specifiskas aktivitātes, to atbilstoši pamatojot.

Līdzfinansējums tiek piešķirts aktivitātēm, kas veicinās Ukrainas civiliedzīvotāju sociālo iekļaušanos sabiedrībā, iekļaušanos darba tirgū, novērsīs diskrimināciju, nodrošinās interešu aizstāvību, kā arī brīvā laika un neformālās izglītības nodarbības bērniem un jauniešiem.

Vienam projektam pašvaldība var piešķirt līdzfinansējumu līdz 9999,99 eiro, nepārsniedzot 90 % no projekta kopējās tāmes. Projekta pieteicējam jānodrošina līdzfinansējums ne mazāks kā 10 % apmērā no kopējām projekta izmaksām. Kopējā summa, kas pieejama projektu īstenošanai, ir līdz 300 000 eiro.

Projektu īstenošana jāplāno laika posmā no šī gada 15. maija līdz 31. decembrim.

Projektu aktivitāšu norisei var pieteikties bezmaksas telpām Rīgas atbalsta centrā Ukrainas iedzīvotājiem Pāles ielā 9 vai pašvaldības piedāvātajām bezmaksas telpām Rīgas nevalstiskajām organizācijām.

Par telpu izmantošanas iespējām Rīgas atbalsta centrā Ukrainas iedzīvotājiem, lūdzu sazināties ar Egiju Straujumu, tālrunis 29180866, e-pasts egija.straujuma@riga.lv. Par pašvaldības piedāvāto bezmaksas telpu izmantošanas iespējām nevalstiskajām organizācijām, informācija pieejama tīmekļa vietnē apkaimes.lv.

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2024. gada 25. marts plkst. 12.00.

Lai palīdzētu pretendentiem sagatavot projekta pieteikumus, 12. martā plkst. 15.00 tiks rīkots informatīvs seminārs tiešsaistes platformā “MS Teams”. Semināram aicinām pieteikties, aizpildot pieteikuma anketu šeit līdz 11. martam.

Papildus informācijai par projektu konkursu lūdzam sazināties ar Daci Paegli, Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centra Apkaimju attīstības un sabiedrības integrācijas pārvaldes Sabiedrības integrācijas un līdzdalības nodaļas projektu vadītāju pa tālruni 67012614 vai e-pastā dace.paegle@riga.lv.

Līdzfinansējums projektu īstenošanai tiek piešķirts saskaņā ar Ministru kabineta informatīvo ziņojumu “Par Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda Tematiskā Mehānisma Ārkārtas palīdzības finanšu instrumenta projekta “Atbalsts pārvietotajām personām no Ukrainas Latvijā” īstenošanu” (Ministru kabineta 13.06.2023. sēdes lēmums, prot. Nr. 32 42§) un Rīgas domes 05.04.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-23-192-sn “Par pašvaldības atbalstu sabiedrības integrācijas un līdzdalības aktivitāšu īstenošanai Rīgā”.

 

Informāciju sagatavoja: Rīgas pašvaldības Ārējas komunikācijas nodaļa, e-pasts: mediji@riga.lv