Torņkalna biblotēkas plaukti ar grāmatām

Trešdien, 31. maijā Rīgas dome pieņēma saistošos noteikumus par stipendiju piešķiršanu sociālā darba speciālistu piesaistei. Noteikumu mērķis ir noteikt kārtību, kādā pašvaldība, veicinot jaunu darbinieku piesaisti darbam pašvaldībā, piešķirs stipendijas studējošām personām. Stipendijām varēs pieteikties studenti, kuri studēs sociālā darba speciālistu studiju programmā.

Saistošie noteikumi arī nosaka stipendiju apmēru un nosacījumus līguma noslēgšanai, kā arī stipendijas izmaksas apturēšanas nosacījumus un līguma izbeigšanu.

Pašvaldība stipendiju konkursu izsludinās vienu reizi gadā. Stipendiju programma paredz, ka dāvājot iespēju uz pašvaldības stipendiju pretendēt sociālā darba speciālistu studiju programmās studējošiem, tiks veicināta kvalificētu speciālistu piesaiste Rīgas pašvaldībai.

Rīgas domes Sociālo jautājumu komitejas vadītājs Viesturs Kleinbergs norāda: “Rīgas domes mērķtiecīgais un sistemātiskais darbs pie sociālo pakalpojumu pieejamības un kvalitātes nodrošināšanas nav iespējams bez motivētiem sociālās jomas profesionāļiem. Šobrīd sociālajā nozarē visā Latvijā patiešām kritiski trūkst speciālistu, tāpēc Rīgā tiek veidota šāda atbalsta sistēma sociālā darba studentiem. Mēs varam atbalstīt savas nozares cilvēku vēlmi izglītoties, celt kvalifikāciju, lai sistēmā ieplūstu mūsdienīgi domājoši speciālisti.  Paralēli strādājam arī pie atalgojuma palielinājuma un profesijas prestiža celšanas”.

Lai saņemtu stipendiju, kandidāti ar iesniegumu un studiju faktu apliecinošiem dokumentiem, varēs vērsties Rīgas domes Labklājības departamentā. Uz saistošo noteikumu pamata Labklājības departaments izveidos komisiju, kas būs atbildīga par stipendiju konkursa izsludināšanu, kā arī pretendentu iesniegumu izskatīšanu, lēmumu pieņemšanu, kā arī par citām darbībām, kas noteiktas saistošajos noteikumos.

Saistošo noteikumu izpilde noritēs pašvaldības budžeta ietvaros. Prognozējamais finansējuma vidējais apmērs būs līdz 80 000 eiro gadā. Plānotais izmaksājamās stipendijas apmērs būs līdz 200 eiro mēnesī 40 studentiem. Stipendijas paredzēts izmaksāt 10 mēnešus gadā, līdz ar to viens students gadā saņems apmēram 2000 eiro lielu stipendiju.      

Informāciju sagatavoja: Lelde Rudzika, Rīgas domes Ārējas komunikācijas nodaļas projektu koordinators, e-pasts: lelde.rudzika@riga.lv