Rīgā ir noteiktas divas sniega izvešanas vietas pilsētā, kur apsaimniekotāji un iedzīvotāji var izvest sniegu no attīrītajām teritorijām.

Daugavas kreisajā krastā sniega izvešanas vieta atrodas Daugavgrīvas šoseja 2A, Spilvē (kadastra numurs 01000970182). Iepriekš noteiktā vieta Rītausmas ielā 35, Ziepniekkalnā, šobrīd ir slēgta, un turp sniegu vest vairs nevar

Daugavas labajā krastā sniegu var vest uz Lidlauka ielu 40, Rumbulā, kur sniega izvešanas vieta ierīkota pretī ledus hallei “Kurbads”. 

Ņemot vērā lielo sniega apjomu, lūdzam sniegu vest iespējami dziļi teritorijā (pļavā) pa kreisi no ledus halles “Kurbads” virzienā uz Dārziņu pusi, neizberot sniegu lidlauka skrejceļa malā un pie iebrauktuvēm, lai neaizšķērsotu izvešanu citiem sniega izvedējiem.

Tiem, kas sniegu izveduši iepriekš, jāpievērš uzmanība, ka Daugavas labajā krastā sniega izvešanas vietas novietojums ir nedaudz mainīts un tā pārcelta tālāk uz priekšu no Lidlauka ielas krustojuma ar Atbalss ielu.

Pirms vest sniegu, aicinām uz e-pastu ptl@riga.lv nosūtīt sekojošu informāciju:

  • auto reģistrācijas numuru;
  • vārdu, uzvārdu vai komersanta nosaukumu, kurš veic izvešanu;
  • tālruņa numuru saziņai;
  • izvedamā sniega apjomu;
  • uz kuru no abām vietām sniegs tiks vests.

Atgādinām, ka vedot sniegu uz norādītajām vietām, jāievēro Aizsargjoslu likums gar augstspriegumu līnijām (7 metri), kā arī jāseko, lai sniegā nebūtu sadzīves atkritumi. 

Informāciju sagatavoja: Edīte Matuseviča, Rīgas pašvaldības Ārējas komunikācijas nodaļas projektu koordinatore, e-pasts: edite.matusevica@riga.lv