Informācija presei Pilsētā Pilsētvide
Ūdens līdējs nirst ūdenī

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta uzdevumā no Audupes šonedēļ izcelts  sen nogrimuša kuģa vraks, kas bija īpaši bīstams navigācijas sezonas laikā, jo atradās tuvu ūdens virsmai, bet kuģojot to nevarēja redzēt.

Ņemot vērā bīstamību, departamenta speciālisti organizēja  šīs vietas apzīmēšanu, lai peldlīdzekļu vadītāji varētu savlaicīgi pamanīt zemūdens šķērsli. Vēlāk notika nogrimušā priekšmeta apsekošana, jo bija jānovērtē tā izmēri un izcelšanas izmaksas. Izpētes rezultātā noskaidroja, ka nogrimusi ir apmēram 12-16 metrus gara metāliska korpusa liellaiva. Šogad tika piešķirts finansējums darbu organizēšanai, lai vraku izceltu un utilizētu.

Nogrimuša vraka izcelšana ir laikietilpīgs process un ir nepieciešami  ūdenslīdēju darbi. Vajadzēja veikt apsekošanu, grunts atsūknēšanu, apauguma noņemšanu no vraka, metāla griešanu zem ūdens un citus darbus. Bija nepieciešami velkoņa un peldošā celtņa pakalpojumi, lai izceltu vraka daļas un  darbu rezultātā radušos atkritumus, kā arī veiktu  vraka daļu utilizāciju. Darbu laikā  teritorija tika norobežota ar bonām, lai nodrošinātos pret bīstamu vielu izplūšanu, ja tādas varētu būt vraka korpusā.

Rīgas virszemes ūdensobjekti tiek plaši izmantoti kuģošanas līdzekļu satiksmei. Plašāk tiek izmantotas tādas ūdenskrātuves kā Daugava, Ķīšezers, kā arī tos savienojošās upes un kanāli - Mīlgrāvis, Baltezera kanāls starp Ķīšezeru un Lielo Baltezeru, Audupe. 

Kuģošanas līdzekļu kustība ir organizēta pa kuģošanas ceļiem, kas ir drošākais pārvietošanās veids ūdenstilpēs. Diemžēl, dažādu negadījumu, iepriekšējās saimniekošanas rezultātā vai ļaunprātīgas rīcības rezultātā ūdenstilpēs un to tuvumā var atrasties arī  lieli priekšmeti  - nogrimuši kuģošanas līdzekļi vai to daļas, speciāli izmesti lielgabarīta priekšmeti, būvniecības atkritumi, kas ne tikai  traucē kuģošanai un apdraud kuģotāju drošību, bet var radīt  nopietnus peldlīdzekļu bojājumus.

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments jau iepriekš ir organizējis ūdenstilpju tīrīšanas un atbrīvošanas darbus Ķīšezerā un Bābelītī pie glābšanas stacijām. No ūdenstilpēm tika izcelti kuģotājus apdraudoši priekšmeti, piemēram, betona bluķi Pilsētas kanālā un  Zunda kanālā, nogrimušas laivas Juglas kanālā.

Informāciju sagatavoja: Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Sabiedrisko attiecību speciāliste Inese Meiere, tālr:67012274,e-pasts:inese.meiere@riga.lv