Informācija medijiem Rīgas domē Pilsētā
Demontēts Piemineklis
Foto: Valsts policija

Līdz likumā* noteiktajam termiņam – 15. novembrim – Rīgā ir demontēti visi padomju režīmu slavinošo pieminekļu sarakstā iekļautie objekti. Šobrīd turpinās teritorijas sakārtošanas darbi nojauktā pieminekļa kompleksa vietā Uzvaras parkā.

Bez pieminekļa Uzvaras parkā Rīgā demontēti arī tādi padomju režīmu slavinoši objekti kā obelisks Sarkanās armijas 374. strēlnieku divīzijai Mežaparkā, piemiņas zīme Sarkanās armijas uzbrukuma vietā Jaunciema gatvē, kā arī piemineklis Sarkanās armijas karavīriem Lokomotīves ielā 163. 

Šobrīd pilnībā pabeigta pieminekļa Uzvaras parkā un tuvumā esošo būvju demontāža, kā arī veikta esošo dzelzsbetona konstrukciju drupināšana un šķirošana. Par 55-60% ir aizbērts baseina areāls. Ja laika apstākļi būs labvēlīgi, darbus plānots pabeigt mēneša laikā, taču, pēc būvnieku teiktā, būvlaukuma iežogojums varētu saglabāties līdz pavasarim.

Vairāki objekti Rīgā ir demontēti pēc pašvaldības iniciatīvas, piemēram, fasādes elementi ar sirpi un āmuru uz ēkām – Kalnciema ielā 57 un  Brīvības gatvē 318. No ēkas fasādes Jāņa Asara ielā 15 noņemta piemiņas plāksne Sarkanās armijas izlūkam Mārtiņam Pogam.

*Likums “Par padomju un nacistisko režīmu slavinošu objektu eksponēšanas aizliegumu un to demontāžu Latvijas Republikas teritorijā

Informāciju sagatavoja: Kaspars Līcītis, Rīgas domes Komunikācijas pārvaldes Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinators, e-pasts: kaspars.licitis@riga.lv.