Rīgas skats no augšas

Trešdien, 15.decembrī, Rīgas domes sēdē deputāti atbalstīja četru Rīgas pašvaldības kapitālsabiedrību reorganizāciju.

Lai virzītos uz pēc iespējas vienotu nekustamo īpašumu apsaimniekošanas sistēmu un pārvaldīšanas modeli, plānots reorganizēt četras Rīgas pašvaldības kapitālsabiedrības – “Rīgas namus”, “Rīgas pilsētbūvnieku”, “Rīgas Centrāltirgu” un “Rīgas servisu”, tās apvienojot.

“Pašvaldības un mans kā kapitālsabiedrību turētāja mērķis ir efektīva pašvaldības nekustamo īpašumu apsaimniekošana, un tā sevī ietver gan darbu pie labākas korporatīvās pārvaldības, kompetenču stiprināšanas, efektīvākas resursu izmantošanas, gan ārpakalpojuma piesaistes. Šīs izmaiņas iniciētas ar vīziju, ka šī apvienošana dos ieguldījumu Rīgai un rīdziniekiem jau tuvākajā laikā – palielinot pilsētas ienākumus, samazinot apsaimniekošanas izdevumus un nosakot skaidrus spēles noteikumus biznesam un investīcijām,” uzsvēra Rīgas pilsētas izpilddirektors Jānis Lange.

Kā būtiskākie kapitālsabiedrību reorganizācijas ieguvumi minami:

  • stiprināta korporatīvā pārvaldība (t.sk. izveidojot neatkarīgu, profesionālu padomi) -  labākā prakse uzņēmuma pārvaldībā, efektīvāka un vairāk pieredzējusi vadības komanda, stratēģiskā koordinācija, kontroles sistēma;
  • efektīvāka administrācija, t. sk. centralizētas administratīvās funkcijas, atbalsta funkciju optimizēšana, samazināts darbinieku skaits, uzlabota resursu, tai skaitā personāla, iekārtu un platību un citu resursu plānošana un izmantošana;
  • vienota nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un pārvaldīšanas sistēma;
  • un veicināta ārpakalpojumu sniegšana (privātā sektora iesaiste).

Lēmums par reorganizāciju pieņemts pamatojoties arī uz to, ka Valsts kontrole ir norādījusi, ka pašvaldībā nepastāv vienota nekustamo īpašumu pārvaldības kārtība. Tāpat arī Konkurences padome ir vērsusi uzmanību uz nepieciešamību pilnveidot nekustamo īpašumu pārvaldības modeli un veicināt ārpakalpojumu piesaisti.

Kapitālsabiedrību reorganizācijas risinājuma lietderību ir veicis arī ārējais konsultants ZAB “PricewaterhouseCoopers Legal SIA”, secinot, ka kapitālsabiedrību reorganizācija pievienošanas ceļā ir piemērotākais risinājums izvirzītā mērķa sasniegšanai.

Patlaban pašvaldībai pieder piecas kapitālsabiedrības (viena liela, trīs vidējas un viena maza), kuru pamatdarbība ir saistīta tieši ar nekustamo īpašumu, pamatā – ēku un būvju pārvaldīšanu, apsaimniekošanu, kā arī iznomāšanu.

Reorganizācijas ietvaros būtiski pilnveidojamās jomas ir vienota īpašuma uzskaite, īpašumu izmantošanas lietderība, apsaimniekošanas izmaksas, ārpakalpojumu apjoms, avārijas un neplānoto darbu brigādes, iespējas nododot darbus ārpakalpojumā un iepirkumu joma.

Plānots, ka reorganizācijas process varētu noslēgties 2022.gada oktobrī.