Ēdienu galdi skolā

No pirmdienas, 3. oktobra, Rīgas pašvaldības pirmsskolēniem un skolēniem ēdināšanai tiks piemērots vecāku līdzmaksājums. To administrēs uzņēmumi, kas publiskā iepirkuma rezultātā ieguvuši šādas tiesības un kas izstrādājuši platformu pusdienlaiks.lv, kurā vecāki var reģistrēties, lai noslēgtu distances līgumu un veiktu bezskaidras naudas norēķinus.

Vienota platformas izmantošana

Uzņēmēju izvēlētajā digitālajā risinājumā – platformā pusdienlaiks.lv – , kas ilgtermiņā palīdzēs mazināt administratīvo slogu, būs iespēja atzīmēt kavējumus (iepriekšējā dienā līdz plkst. 21.00), lai sagatavotais ēdiens nenonāktu atkritumos, sekot līdzi ēdienkartei, kā arī izdrukāt QR kodu (attiecināms uz 5. – 12. klašu skolēniem).

 

Platformas pirmajās darbības stundās uzturētāji saņēma informāciju par periodiskiem darbības traucējumiem, tāpēc šobrīd turpinās intensīvs darbs, lai sistēmu testētu un pilnveidotu. Rīgas pašvaldība ir informējusi visas savā pakļautībā esošās izglītības iestādes par iespējamām sistēmas nepilnībām, aicinot ikvienu būt pacietīgam un izturēties ar sapratni.

 

Visas iesaistītās puses savstarpēji sadarbojas, lai no pirmdienas, 3. oktobra, pakalpojums būtu pieejams iespējami augstākā kvalitātē. Arī ēdināšanas ārpakalpojuma sniedzēji ir apņēmušies rast risinājumu katras izglītības iestādes līmenī gadījumā, ja nākamās nedēļas sākumā vēl nebūs noslēgts līgums par norēķiniem.

 

Vēršam uzmanību, ka izmaiņas līdzšinējā pakalpojumā attiecas uz 249 Rīgas pašvaldības izglītības iestādēm jeb vairāk nekā 93 000 audzēkņu.

Pašvaldības atbalsts un vecāku līdzmaksājums

Arī turpmāk 1. – 4. klašu skolēniem ēdināšanas izdevumi pilnā apmērā tiks segti no valsts un pašvaldības budžeta. Tāpat no pašvaldības līdzekļiem pilnā apmērā segs ēdināšanas izdevumus izglītojamiem, kuru ģimenes atzītas par trūcīgām, maznodrošinātām mājsaimniecībām vai ģimenes ar trim un vairāk bērniem ir reģistrētas Rīgas ģimeņu atbalsta reģistrā, kā arī bāreņiem, invalīdiem un bērniem, kuru aprūpes pienākumu vecāki nepilda.

Izglītojamajiem, kuriem nav sociālā statusa, pašvaldība nodrošinās ēdināšanas pakalpojuma līdzfinansējumu. Vecāku līdzmaksājuma apmērs būs 1,15 eiro skolās (viena ēdienreize – pusdienas) un 2 eiro pirmsskolās (trīs ēdienreizes – brokastis, pusdienas, launags) par ēdināšanu vienā mācību dienā.

Ja izglītojamā ēdināšanas pakalpojums pilnībā tiks segts no valsts vai pašvaldības budžeta līdzekļiem, tad skolēna vecākam vai personai, kas realizē izglītojamā aizgādību, vai pilngadīgajam audzēknim nebūs jāraksta iesniegums vai jāiesniedz papildus dokumenti izglītības iestādei, kā arī nebūs jānoslēdz līgums par norēķiniem.

Savukārt, ja attiecībā uz izglītojamo ir noteikts, ka izglītojamā ēdināšanas pakalpojums tikai daļēji tiek segts no pašvaldības budžeta līdzekļiem, tad, lai saņemtu pašvaldības līdzfinansējumu, vecākam vai pilngadīgajam audzēknim un ēdināšanas pakalpojuma sniedzējam līgums par norēķiniem būs jānoslēdz.

Lai varētu saņemt pašvaldības līdzmaksājumu, vecākam vai pilngadīgajam audzēknim platformā pusdienlaiks.lv ir jānoslēdz līgums par norēķiniem ar ēdināšanas ārpakalpojumu sniedzēju.


Konteksts

Lai audzēkņiem, vecākiem, izglītības iestādēm un ēdinātājiem atslogotu mācību gada sākumu, kas saistīts ar dažādiem jauninājumiem un izaicinājumiem, vēl septembrī izglītojamo ēdināšanu apmaksāja no valsts un pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Lai nodrošinātu kvalitatīvu un uzturvielām pilnvērtīga ēdināšanas pakalpojuma nepārtrauktību pašvaldības izglītības iestādēs pārtikas cenu un citu saistīto izmaksu straujā pieauguma apstākļos, galvaspilsētai ir jāpalielina maksa par ēdināšanu.

Atgādinām, ka šī jautājuma izskatīšanas laikā Rīgas pašvaldība tikās ar ēdināšanas pakalpojuma sniedzējiem, bērnu vecāku biedrību pārstāvjiem un Veselības ministrijas speciālistiem, lai tādējādi rastu visām iesaistītajām pusēm optimālāko risinājumu.

Kontakti

Papildu informācija: Jānis Meija – Izglītības iestāžu ēdinātāju asociācijas pārstāvis, e-pasts: Meija.Janis@inbox.lv.

Informāciju sagatavoja: Raimonds Grants, Rīgas domes Komunikācijas pārvaldes Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinators, e-pasts: Raimonds.Grants@riga.lv.