Informācija medijiem Apkaimēs Pilsētvide
Rok bedri koka stādīšanai

Projekta   “Meža dienas  - 2021” gaitā ceturtdien, 14. oktobrī, Mārupītes mežaparkā notika talka, kuras laikā Rīgas domes deputāti, Mājokļu un vides departamenta pārstāvji, Bieriņu apkaimes iedzīvotāji un Friča Brīvzemnieka pamatskolas skolēni kopīgi iestādīja 15 lazdas, septiņas ievas un atjaunoja trīs laipas pār Mārupīti, kuras gadu  gaitā bija krietni satrunējušas.

Gleznaino Mārupītes apkārtni iecienījuši ne tikai tuvējo apkaimju iedzīvotāji, jo šeit pastaigājoties gūstamais miers un svaigais gaiss vilina daudzus. Mārupītes apkārtne ir arī viena no savdabīgākajām un bioloģiski vērtīgākajām teritorijām Rīgā, kurai   pašvaldība ir izstrādājusi īpašu meža parka plānu. Plāna īstenošana saglabās un uzlabos šīs teritorijas ainaviskās, estētiskās un kultūrvēsturiskās vērtības. 

Šī gada Meža dienu moto ir “Veidosim daudzveidīgu Latviju un tīkamu tās ainavu”. Meža dienas ir tradīcijām bagāts pasākumu cikls, kas tiek rīkots ar mērķi veicināt sabiedrības izpratni par ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu. Šajā gadā bija aicinājums  pievērst uzmanību parku, aleju, koku rindu, dendroloģisko stādījumu stāvoklim un būt palīdzīgiem labiekārtošanas un ar meža apsaimniekošanu saistītos darbos.


Informāciju sagatavoja: Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Sabiedrisko attiecību speciāliste Inese Meiere, tālr:67012274,e-pasts:inese.meiere@riga.lv