Tautumeitas dejo

Trešdien, 27. septembrī, Rīgas domes sēdē atbalstīja lēmumu par Rīgas pašvaldības iestādes “Pārdaugavas kultūras apvienība” vadītāju iecelt Sandi Kalniņu.  

Pašvaldības iestāde “Pārdaugavas kultūras apvienība” tiek veidota, lai efektīvāk nodrošinātu pašvaldības funkciju – sniegt iedzīvotājiem daudzveidīgu kultūras piedāvājumu un iespēju piedalīties kultūras dzīvē, kā arī novērstu Rīgas pašvaldības iestāžu funkciju pārklāšanos un samazinātu administratīvos izdevumus.

Jaunā iestāde savu darbu sāks ar šā gada 1. oktobri un tā būs Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotībā esoša iestāde.

Līdz ar jaunās iestādes izveidi tiks reorganizēta Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienība, nododot tās struktūrvienības – Rīgas kultūras centru “Iļģuciems” un Rīgas Kultūras un atpūtas centru “Imanta” – pašvaldības iestādei “Pārdaugavas kultūras apvienība”. Paredzēts, ka tā pārņems visu šo iestāžu saistības un tiesības, finanšu līdzekļus (tajā skaitā krājumu un ilgtermiņa ieguldījumu), materiālās un nemateriālās vērtības, kā arī kustamās un nekustamās mantas un ar to saistītās tiesības un saistības.

Paredzēts, ka šajā iestādē strādās 36 darbinieki un darbosies 33 amatiermākslas kolektīvi un to vadītāji. Par “Pārdaugavas kultūras apvienības” iestādes vadītāju izvēlētais Sandis Kalniņš izraudzīts šim amatam, balstoties uz konkursa rezultātiem, komisijas izvērtējumu un ar RD Izglītības, kultūras un sporta komitejas atbalstu.

Lēmums pieņemts Rīgas domes 27. septembra sēdē.

Informāciju sagatavoja: Sindija Grāvere, Rīgas pašvaldības Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinatore, e-pasts: sindija.gravere@riga.lv