Uzņēmējdarbība Veselība
Rīgas dzemdību nams ieeja

Ceturtdien, 21. aprīlī  SIA “Rīgas Dzemdību nams” dalībnieku sapulcē tika pieņemts lēmums par valdes locekļa ievēlēšanu - par valdes locekli tika ievēlēta Santa Ločmele.

SIA “Rīgas Dzemdību nams” valdes loceklis tika izvēlēts publiskas kandidātu pieteikšanās procedūras rezultātā. Pieteikumi tika saņemti no 11 kandidātiem, nominācijas komisija kandidātu novērtēšanu veica trīs kārtās, piesaistot arī personāla atlases konsultantu.

Atlases procesa rezultātā ievēlēšanai amatā tika nominēts kandidāts, kurš visās trīs atlases kārtās kopsummā ieguva lielāko punktu skaitu un tika atzīts par izvirzītajām prasībām atbilstošu.

S. Ločmele vadījusi Lielvārdes novada pašvaldības domi, tai skaitā pildot kapitāla daļu turētāja pārstāvja pienākumus pašvaldības kapitālsabiedrībās, un ieņēmusi SIA “Veina Plus” valdes locekles amatu, kā arī vadījusi Lielvārdes novada uzņēmēju biedrību. Ločmelei ir jurista kvalifikācija, kas iegūta, absolvējot Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti. 

Savā pieteikumā dalībai SIA “Rīgas Dzemdību nams” valdes locekļa amata nominācijas procesā S. Ločmele uzsvēra, ka SIA “Rīgas Dzemdību nams” ir ne tikai valstī lielākā un modernākā dzemdību palīdzības un prenatālās aprūpes iestāde, bet tas ir uz attīstību, izaugsmi un pakalpojuma kvalitāti vērsts uzņēmums, kas novērtē arī ieguldījumu sabiedrības izglītošanā. Jaunā valdes locekle ir apņēmusies iekļauties komandā, lai strādātu vienotam mērķim, dodot jaunu, spēcīgu impulsu turpmākai izaugsmei un attīstībai.

SIA “Rīgas Dzemdību nams” sniedz stacionāros un ambulatoros veselības aprūpes pakalpojumus dzemdību palīdzības jomā un sociālā darba pakalpojumus Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā, veicina Rīgas pilsētas iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu, veicot komercdarbību stratēģiski svarīgā nozarē. 

SIA “Rīgas Dzemdību nams” misija ir atbildīgi un mūsdienīgi, atbilstoši klientu vēlmēm un valsts veselības aprūpes politikai sniegt drošus, kvalitatīvus un pieejamus veselības aprūpes pakalpojumus grūtniecēm, dzemdētājām, nedēļniecēm un jaundzimušajiem, nodrošināt vienlīdzīgu pakalpojuma pieejamību mātei un bērnam, neraugoties uz sociālo stāvokli un ienākumu līmeni, ar inovatīvu pieeju, nemitīgu izglītošanos un attīstību veicināt visas Latvijas dzemdību palīdzības kvalitātes uzlabošanu, sniegt katram jaundzimušajam drošāko dzīves sākumu.

Informāciju sagatavoja: Rīgas domes Komunikācijas pārvaldes Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinatore Edīte Matuseviča, e-pasts: edite.matusevica@riga.lv.