Satiksmes ierobežojumi

Saistībā ar koncertu ierakstu 19. aprīlī Skārņu ielā pie ēkas Skārņu ielā 24 aizliegs transportlīdzekļu apstāšanos un stāvēšanu.

Tāpat transportlīdzekļu apstāšanos un stāvēšanu aizliegs 2. un 3. maijā Doma laukumā pie ēkas Pils ielā 23.

Par pasākuma norisi ir atbildīgs valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Koncerti”.