Bērnu gultiņa

Apstiprinot Rīgas pašvaldības 2020. gada budžetu, tika piešķirts lielāks Rīgas domes līdzfinansējums privātajiem bērnudārziem. Pašvaldība par katru bērnu no pusotra līdz četriem gadiem maksās līdzfinansējumu 250,61 eiro mēnesī, bet par bērniem obligātajā izglītības vecumā līdzfinansējums būs 188,71 eiro. Līdzfinansējuma summas pārrēķins privātajām izglītības iestādēm tiks veikts par periodu no 2020.gada janvāra, izmaksājot starpību.

Līdztekus tam atgādinām, ka Rīgas pašvaldības līdzfinansējums tiek izmaksāts pilnā apmērā arī par bērniem, kuri valstī noteiktās ārkārtējās situācijas laikā bērnudārzu neapmeklē, kamēr privātā izglītības iestāde nav pārtraukusi pakalpojuma sniegšanu un vecākiem ir dota iespēja nepieciešamības gadījumā bērnus vest uz bērnudārzu. Savukārt par bērniem, kuri privātās iestādes šobrīd apmeklē tiek maksāts arī līdzfinansējums par ēdināšanas pakalpojumu 1,99 eiro dienā.

2015. gada 8. decembra noteikumos Nr.709 „Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei” ir teikts, ka pašvaldības līdzfinansējums privātai izglītības iestādei par pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanu ir jāaprēķina, diferencējot izmaksas bērniem vecumā no pusotra līdz četriem gadiem un bērniem obligātās izglītības vecumā.

Rīgas domes 16.02.2016. saistošie noteikumi Nr.191 „Kārtība, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju” ar aktuālajiem grozījumiem, kuros skaidrota līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība, būs pieejami Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta tīmekļa vietnē sadaļā „Normatīvie akti”.

Informāciju sagatavoja: Indra Vilde, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta sabiedrisko attiecību vadītāja, tālr.: 67026838, mob.tālr.: 26708034