Apkaimēs Mājokļi Pilsētvide
Kanalizācijas sūkņi

Pašvaldības uzņēmums “Rīgas ūdens” pabeidzis kanalizācijas sūkņu stacijas būvniecību Brīvības gatvē 433, iepretim Brīvdabas muzejam. Šī stacija ir nozīmīgs posms Berģu apkaimes iedzīvotāju nodrošināšanai ar centralizētās kanalizācijas pakalpojumiem un sekmēs iespēju jau tuvākajā laikā pieslēgties pilsētas kanalizācijai.

Kanalizācijas sūkņu stacijas Brīvības gatvē 433 un vairāk nekā kilometru garā kanalizācijas spiedvada Brīvības gatvē izbūves projekta realizācija tika sākta 2021. gada jūlijā. Būvniecību veica Piegādātāju apvienība “ISP & PC”, projekta kopējā summa – 1,5 miljoni eiro. Šī projekta īstenošana bija nepieciešama, lai Berģos un tuvākajās apkaimēs nodrošinātu savākto notekūdeņu drošu un videi draudzīgu novadīšanu uz SIA “Rīgas ūdens” Bioloģiskās attīrīšanas staciju “Daugavgrīva”.

Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta gaitā Berģu apkaimē šobrīd ir izbūvēti ūdensapgādes tīkli ar kopējo garumu 8,50 kilometri un kanalizācijas tīkli 19,70 kilometru garumā. Lai jaunizbūvētos tīklus varētu sākt pilnvērtīgi izmantot, darba režīmā vēl jānoregulē visas jaunās kanalizācijas sūkņu stacijas, kurās savāktos notekūdeņus tālāk pārsūknēs tieši sūkņu stacija Brīvības gatvē 433.

Projekta gaitā vairāk nekā 500 Berģu apkaimes mājsaimniecībām (kopumā ap 1900 iedzīvotājiem) radīsies iespēja pieslēgties SIA “Rīgas ūdens” centralizētās kanalizācijas (arī ūdensvada) tīkliem, kas ilgtermiņā nodrošinās pakalpojumu kvalitāti, kā arī veicinās drošāku un tīrāku vidi šajā apkaimē. 


Informāciju sagatavoja: SIA “Rīgas ūdens” komunikācijas koordinators Sandris Vanzovičs.