Informācija medijiem Izglītība
Rīgas interešu izglītības metodisko materiālu skates dalībnieki

Noslēgusies 2023. gada Rīgas pašvaldības interešu izglītības metodisko materiālu skate, kurā tika iesniegti un vērtēti 17 dažādi darbu veidi interešu izglītībā. Šonedēļ VEF Kultūras pilī sumināja skates dalībniekus.

1. vietu skatē un galveno balvu nominācijā “STEM interešu izglītībā” saņēma Rīgas Jauno tehniķu centra interešu izglītības skolotājas Indra Siksaliete un Lilita Svirževska par darbu “Vides izziņas konkurss “Gudrās pūces olimpiāde””, 2. vietu un galveno balvu nominācijā “Jaunā mācību satura “Skola2030” integrēšana interešu izglītībā” ieguva Mākslinieciskās jaunrades centra “Praktiskās estētikas skola” interešu izglītības skolotājas Ilze Gurtlava un Ilze Herberga par darbu “Dārzeņi latviešu valodas un rokdarbu interešu izglītības nodarbībās”. 3. vietu saņēma divi darbi – Pārdaugavas bērnu un jauniešu centra “Altona” interešu izglītības skolotāja Elīna Binde-Dzelzīte par darbu “Radošais 3D dizaina uzdevums” un Bērnu un jauniešu centra “IK Auseklis” interešu izglītības skolotāja Anda Grase par darbu “Tautastērpa vestes un svārku pielāgošana dejotājai”.

Skates labāko darbu autori citās kategorijās un skates rezultāti šeit

Laureātus apbalvoja Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja Laima Geikina.

Lai popularizētu interešu izglītības pedagogu labo praksi, sekmētu mūsdienīgu, daudzveidīgu un inovatīvu interešu izglītības mācību metožu pilnveidi, veicinot metodisko materiālu izstrādi, Rīgas interešu izglītības metodisko materiālu skate norisinās katru gadu.

Kopumā skatē tika iesniegti 17 dažādi darbu veidi: metodiskās izstrādnes, mācību līdzekļi (tai skaitā inovatīvie mācību līdzekļi un rīki interešu izglītībā), mācību, audzināšanas, organizatoriskā darba un citi interešu izglītības atbalsta materiāli dažādās interešu izglītības jomās: radošās industrijas, tehniskā jaunrade, vides izglītība, vizuālās un vizuāli plastiskā māksla, mūsdienu un tautu deja,  mūzika, teātris, sports un valodas.

Skatē piedalījās 21 autors no septiņām interešu izglītības iestādēm un divām vispārējās izglītības iestādēm.

Šogad skates dalībnieki tika aicināti metodisko darbu saturā prioritāri ietvert tēmas par STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) interešu izglītībā, jaunā mācību satura “Skola2030” integrēšanu interešu izglītībā, kā arī brīvi izvēlētajām tēmām.

Darbus vērtēja metodisko materiālu skates vērtēšanas komisija:

  • Vita Brakovska – Biedrības “ZINIS” valdes priekšsēdētāja, RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes docente, radošuma un inovāciju specialiste, doktorante vides inženierzinātņu jomā.
  • Patricija Brekte – Pannetjē – Profesionālās izglītības kompetences centra “Nacionālā Mākslu vidusskola” struktūrvienības “Jaņa Rozentāla Mākslas skola” izglītības metodiķe;  māksliniece, gleznotāja, radošo mākslas darbnīcu vadītāja Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā;
  • Inga Sidorčika-Boboviča – Departamenta Sporta un jaunatnes pārvaldes Interešu un sporta izglītības nodaļas Interešu izglītības programmu vadītāja.
  • Inga Cimiņa – Bērnu un jauniešu centra “Laimīte” Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra vadītāja.

Rīgas pašvaldība izsaka pateicību un augstu novērtē skates dalībnieku ieguldījumu, apkopojot daudzveidīgo interešu izglītības pieredzi, tādejādi stiprinot interešu izglītības metodisko bāzi Rīgā.

Šogad skate norisinājās no 16. oktobra līdz 15. novembrim. Skati organizēja Rīgas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departaments sadarbībā ar Bērnu un jauniešu centra “Laimīte” Rīgas Interešu izglītības metodisko centru.

Informāciju sagatavoja: Sindija Grāvere, Rīgas pašvaldības Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinatore, e-pasts: sindija.gravere@riga.lv

Interešu izglītības metodisko materiālu skate | 2023