Apsekošanas pasākums

Maijā noslēdzas priekšizpēte 15 dzelzceļa mobilitātes punktu izveidei Rīgā. No tiem seši - “Zemitāni”, “Bolderāja”, “Sarkandaugava”, “Dauderi”, “Ziemeļblāzma”, “Škirotava” - tiks izbūvēti Eiropas atveseļošanas plāna ietvaros.

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta un Publiskās infrastruktūras attīstības pārvaldes speciālisti 20. maijā tikās ar Satiksmes ministrijas, VAS “Latvijas dzelzceļš” (LDz) un Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas Satiksme” pārstāvjiem, aplūkojot vietas dabā, kur līdz 2026. gada vidum tiks izveidoti jaunie dzelzceļa mobilitātes punkti. Vienlaikus tika izskatīti projektam izstrādātie priekšizpētes risinājumi un pārrunāti ar projekta ieviešanu saistītie jautājumi.

Projekta priekšizpētes posmā 11 mēnešu laikā ar NVO un vietējo apkaimju iedzīvotāju biedrību pārstāvju iesaisti ir izstrādāti skiču risinājumi kopā 15 dzelzceļa pieturām Rīgā, veidojot sasaisti ar aktuālajiem LDz dzelzceļa pieturu modernizācijas projektiem. Ar Eiropas atveseļošanās plāna finansējumu līdz 2026. gada vidum plānots realizēt sešus nozīmīgākos mobilitātes punktus, kur veidojami arī pilsētas sabiedriskā transporta savienojumi ar dzelzceļa stacijām – “Zemitāni”, “Bolderāja”, “Sarkandaugava”, “Dauderi”, “Ziemeļblāzma” un “Šķirotava”.

Šī projekta mērķis ir veicināt iedzīvotāju pārvietošanās paradumu maiņu, attīstot pilsētas sabiedriskā transporta integrāciju Rīgas dzelzceļa pieturās un veidojot dzelzceļa tīklu par Rīgas un Pierīgas sabiedriskā transporta sistēmas “mugurkaulu”. Dzelzceļa mobilitātes punktos līdzās modernizētajai LDz pasažieru infrastruktūrai ar jauno elektrovilcienu satiksmi paredzēta pilsētas sabiedriskā transporta sasaistes izveide, gājēju telpas sakārtošana ap stacijām, kā arī segtu velonovietņu, īslaicīgās apstāšanās autostāvvietu un koplietošanas autostāvvietu izbūve.

Šī gada otrajā pusē tiek plānots uzsākt mobilitātes punktu būvniecības ieceru tehniskās dokumentācijas izstrādi, pēc kuras būs iespējams uzsākt būvniecību. Mobilitātes punktu projekts ir daļa no Eiropas atveseļošanas plāna komponentes Nr.1 “Klimata pārmaiņas un vides ilgtspēja” reformu un investīciju virziena 1.1. “Emisiju samazināšana transporta sektorā” reformas 1.1.1.r. “Rīgas metropoles areāla transporta sistēmas zaļināšana” investīcijas 1.1.1.2.i “Videi draudzīgi uzlabojumi Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta sistēmā” un īstenojams līdz 2026.gada vidum.

Informāciju sagatavoja: Rīgas domes Komunikācijas pārvaldes Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinatore Edīte Matuseviča, e-pasts: edite.matusevica@riga.lv