Uzņēmējdarbība Rīgas domē
sasveicinās ar roku spiedienu

Rīgas dome 27. aprīlī apstiprināja Rīgas investoru padomes konsultatīvās padomes nolikumu.

Rīgas investori, uzņēmēji un to pārstāvji ir aicināti pieteikties dalībai Rīgas domes priekšsēdētāja Mārtiņa Staķa vadītajā Rīgas investoru konsultatīvajā padomē, kas ir veidota ar galveno mērķi, lai piesaistītu jaunas investīcijas Rīgas pilsētai un uzlabotu uzņēmējdarbības vidi pašvaldībā, kā arī novērstu informācijas trūkumu, nodrošinātu regulāru informācijas, pieredzes un viedokļu apmaiņu starp investoriem, to pārstāvētajām nozarēm un pašvaldību.

Padomes galvenais uzdevums būs izskatīt stratēģiskus jautājumus, kas saistīti ar investīciju piesaisti Rīgai un sniegt priekšlikumus par investīciju vides uzlabošanu pašvaldībā.

Padomi vadīs Rīgas domes priekšsēdētājs Mārtiņš Staķis un tajā darbosies ne vairāk kā 10 padomes locekļi – personas, kuras ir sevi pozitīvi parādījuši, pārstāvot Rīgā esošo un potenciālo investoru intereses.

Padomes kandidātu CV un motivācijas vēstuli lūdzam sūtīt uz adresi invest@riga.lv.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2022.gada 5. jūnijam.

 

Plašāka informācija:  Anda Bišmane Galvenais projektu vadītājs Rīgas investīciju un tūrisma aģentūra, e-pasts: anda.bismane@riga.lv