Rīgas domē Mājokļi Uzņēmējdarbība
Rīgas namu pārvaldnieks

SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” (RNP) padome 2023.gada 30.janvārī pieņēma lēmumu par Ronalda Neimaņa atsaukšanu no valdes priekšsēdētāja amata.

Valdes priekšsēdētājs no amata atsaukts, pamatojoties uz konkrētu RNP izvirzīto finanšu un nefinanšu mērķu 2022.gadam nesasniegšanu, kā rezultātā valdes priekšsēdētājs zaudējis RNP padomes uzticību. Ronalds Neimanis amata pienākumus turpina pildīt līdz 2023.gada 31. janvārim.

Darbu RNP valdē turpina valdes locekļi Bernhards Maļinovskis un Laila Keisele, nodrošinot RNP darbības nepārtrauktību.

Par pārvaldnieku:

SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" ir lielākais namu apsaimniekošanas uzņēmums Ziemeļeiropā. SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” ir uzticams partneris daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanā Rīgā. Piemērojot mūsdienīgas pārvaldības un darbu izpildes metodes, pamatojoties uz personāla zināšanām un pieredzi, SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” nodrošina kvalitatīvus daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas pakalpojumus, atbilstoši dzīvokļu īpašnieku pieņemtajiem lēmumiem, īsteno efektīvu finanšu līdzekļu izlietojumu dzīvojamā fonda saglabāšanai, uzlabošanai un energoefektivitātes paaugstināšanai. SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” pārvaldīšanā  ir ap 3 850 dzīvojamās mājas/būves ar kopējo platību 7,7 milj. m2