Aldara parks

No 1. aprīļa sabiedrībai būs pieejama atjaunotā Aldara parka daļa ar veloparku un tam pieguļošo teritoriju. Teritorija būs atvērta katru dienu no 7.00 līdz 22.00, vasaras sezonā – no 7.00 līdz 23.00.

“Aldara parks ir viens no vecākajiem Rīgas parkiem, kas veidots 19.gs. beigās. Tas ir vietējas nozīmes aizsargājams kultūras piemineklis, kas ilgu laiku atradies degradētā stāvoklī. Lai saglabātu, aizsargātu un attīstītu Sarkandaugavas apkaimē esošo zaļo infrastruktūru un vietējās nozīmes kultūrvēsturisko mantojumu, 2020. gadā tika uzsākta vērienīga Aldara parka pārbūve. Soli pa solim kādreiz degradētā parka teritorija kļūst par drošu, zaļu un ainaviski pievilcīgu teritoriju, kur Sarkandaugavas apkaimes iedzīvotājiem pavadīt brīvo laiku,” uzsver Rīgas domes Pilsētas attīstības komitejas vadītāja Inese Andersone.

Šobrīd ir noslēgusies Aldara parka atjaunošanas projekta 1. un 2. kārta - izbūvēts jauns veloparks, kura teritorija aprīkota ar labiekārtojuma elementiem, jauniem apstādījumiem, padarot to ainaviski pievilcīgu, ērti un droši izmantojamu Sarkandaugavas un citu apkaimju iedzīvotājiem. Tāpat uzcelta dārznieka māja un iekārtota parka saimniecības zona, kur atrodas ģērbtuves un sanitārās telpas parka apkalpojošajam personālam, tehnikas novietnes telpas un noliktavas. Parka apmeklētāju ērtībām dārznieka mājā būs pieejamas labierīcības. Turpmākai parka attīstībai ir nozīmīga infrastruktūra, tāpēc ir izbūvēti ūdensvada un kanalizācijas pievadi pie Gaujienas ielas un elektrības ievadi, kas savukārt atrisinās ilgus gadus aktuālo jautājumu par parka apgaismojumu dienas tumšajā laikā. Teritorijas labiekārtošanas darbu ietvaros izbūvēta videonovērošanas infrastruktūra. 

Projekta 1. un 2. kārta īstenota par Rīgas pašvaldības līdzekļiem. Parka kopējam konceptam un iecerētajai vīzijai īpaši būtiska ir projekta 3. kārta. Tā paredz celiņu pārbūvi, mākslīgo pilsdrupu un torņa atjaunošanu, t.sk. skatu laukuma izbūvi, un pielāgošanu alpīnismam, strūklakas izbūvi, bunkura pārbūvi amfiteātra izveidei, apgaismojuma un inženiertīklu izbūvi, apstādījumu atjaunošanu, bērnu rotaļu laukumu un aktīvās atpūtas laukumu izveidi. 3. kārtas darbu īstenošana atkarīga no finansējuma piesaistes iespējām. 2021. gada jūlijā Rīgas dome tai piešķīra finansējumu, kas ļauj veikt daļēju mākslīgo pilsdrupu atjaunošanu, restaurējot esošā torņa daļu, kā arī labiekārtot teritoriju ap mākslīgajām pilsdrupām un turpināt žoga izbūvi. 

Domājot par Sarkandaugavas apkaimes attīstību, ir jāpiemin plāns veidot mobilitātes punktu “Dauderi”.  Šobrīd VAS “Latvijas dzelzceļš” līdzās Aldara parkam un tramvaja pieturai “Aldaris” plāno pilnīgi jaunas elektrovilcienu pieturas izbūvi. Kopsolī ar to, Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments veic priekšizpēti saistītās pašvaldības infrastruktūras pārbūvei ap šo dzelzceļa pieturu, lai nodrošinātu ērtas iespējas jaunās dzelzceļa pieturas sasniegšanai ar kājām, tramvaju, divriteni, kā arī pasažieru pievešanai ar privāto auto, veidojot īslaicīgās apstāšanās vietas. Projektu plānots realizēt Eiropas Komisijas Atveseļošanās un noturības mehānisma (ANM) ietvaros. Saskaņā ar līdzšinējo projekta ieviešanas laika grafiku, 2023. gadā varētu tikt uzsākta būvniecība.

Aldara parka pārbūves projektu īsteno RD PAD sadarbībā ar projektētāju PS “RE-ARTA”, būvuzraugu SIA “Jurēvičs un Partneri”. Būvniecības darbus veic PS “Guliver Construction”.


Informāciju sagatavoja: Kaspars Līcītis, Rīgas domes Komunikācijas pārvaldes Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinators, e-pasts: kaspars.licitis@riga.lv.