Aldara parks
Edijs Pālens, LETA

Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas gaisma” šobrīd turpina darbu pie jaunu publiskās apgaismes objektu projektēšanas vairākos Rīgas parkos – Sarkandaugavas, Nordeķu, Ēbeļmuižas, kā arī Jaunatnes dārza bērnu laukumiņā. Noslēgumam tuvojas Jaunciema gatves neapgaismotā posma aptuveni 7500 metru garumā apgaismes izbūves projektēšana. Paredzēta arī gājēju ceļa Gulbju iela – Ziepniekkalna iela posma apgaisme aptuveni 430 metru garumā, kā arī jauna apgaismojuma izbūve Jersikas ielas posmā. Minēto projektu būvniecība plānota 2023. gadā.

Šajā gadā “Rīgas gaisma” veikusi 247 gaismekļu remontu, pievadkabeļu nomaiņu 3960 metru apjomā, 2360 spuldžu nomaiņu ielu apgaismojumā, likvidēti 776 pazemes kabeļu bojājumi. Tāpat veikti pasākumi luksoforu ekspluatācijas uzlabošanai, nomainīti 1060 metri virszemes piekarkabeļa un īstenoti citi pasākumi pilsētvides publiskā apgaismojuma sakārtošanā. 

Kopumā Rīgā ir 1640 izgaismotas ielas, parki, skvēri, dzīvojamie masīvi. Aģentūra “Rīgas gaisma” apkalpo vairāk nekā 50 688 gaismas punktus, 37 030 balstus, 1906 km kabeļus un gaisa vadu līnijas, ap 4132 elektriskos sadales punktus un 49 Rīgā uzstādītos elektriskos pulksteņus.

Aģentūras „Rīgas gaisma” galvenais uzdevums ir pašvaldības īpašumā esošo objektu ārējās apgaismošanas tīklu ekspluatācija, remonts un to kvalitatīvo rādītāju uzlabošana.

Klienti var pieteikt infrastruktūras bojājumus, t.sk. laternu nedegšanu tumšajā laikā, gaisa vadu plīsumus, nokarāšanos pārāk zemu un luksoforu nodzisumus pa tālruni 25663399 un e-pastu avarija2@riga.lv.


Informāciju sagatavoja: Daina Pētersone – Rīgas domes Komunikācijas pārvaldes Iekšējās komunikācijas nodaļas projektu koordinatore, e-pasts: Daina.Petersone@riga.lv.