Lielo kapu metu konkursa uzvarētāju darbi

Lielo kapu metu konkursa starptautiskā žūrija atzina, ka neviens no pieciem iesniegtajiem darbiem nav izstrādāts tādā kvalitātē un gatavības pakāpē, lai varētu atzīt, ka ir iegūta spēcīga ideja Lielo kapu reālai sakārtošanai, tāpēc pirmā vieta netiek piešķirta. Pirmdien, 17. jūnijā, žūrijas komisija paziņoja metu konkursa rezultātus: piešķirta 2. vieta, divas 3. vietas un veicināšanas balva.

2. vietas ieguvējs – “Nemoralis Landscape Architecture/ Outofbox Architecture/ Pure Konsultācijas” saņem godalgu – 14 000 eiro. Diviem 3. vietas ieguvējiem - SIA “Grupa 93” un “Juul Frost Architects” – katram pienākas 7000 eiro. Veicināšanas godalga 2000 eiro apmērā piešķirta personu apvienībai “the people”, kas konkursā piedalījās sadarbībā ar SIA Ainavas izpētes un plānošanas institūts”.  

Komisijas lēmumā sacīts, ka katrā konkursa darbā ir kāds labs risinājums, tomēr nav gatavas idejas un kompleksa redzējuma visu nepieciešamo pasākumu kopumam. Kopumā neviens no darbiem nedod pietiekami spēcīgu, drošu un nepieciešamā detalizācijā atrisinātu memoriāla “Lielie kapi” vērtību saglabāšanas un vietas attīstības redzējumu.  

Žūrijas komisija iesaka Rīgas pieminekļu aģentūrai sākt sarunu procedūru ar konkursa 2. vietas ieguvēju un izskatīt iespēju piesaistīt arī 3. vietas autorus turpmākajā konceptuālās idejas izstrādē.

Rīgas Latviešu biedrības nama vestibilā (Merķeļa ielā 13) līdz jūlija vidum iespējams apskatīt visus konkursam iesniegtos metu projektus.

Informāciju sagatavoja: Antra Gabre, Rīgas pašvaldības Ārējas komunikācijas nodaļas projektu koordinatore,
e-pasts: antra.gabre@riga.lv

Lielo kapu metu konkursa piedāvājumu atvēršana | 17.06.2024.