Rīgas meži karogi

Kopumā sabiedrība un “Mežaparka” iedzīvotāji atbalsta SIA  “Rīgas meži” šogad plānotos meža kopšanas darbus uzņēmuma apsaimniekotā kultūras un atpūtas parka “Mežaparks” mežā un tā apkārtnē. Tie saistīti gan ar drošības uzlabošanu, gan ar meža kopšanu un ainavas veidošanu.

Ar plānotajiem darbiem uzņēmums sabiedrību – “Mežaparka” un apkārtnes iedzīvotājus, kā arī interesentus, iepazīstināja vakar, 26.janvārī. Tāpat sabiedrībai no 30.janvāra līdz 10.februārim iespēja paust argumentētus viedokļus un priekšlikumus par plānotajiem darbiem.

Sarunās ar iedzīvotājiem “Rīgas mežu” Mežsaimniecības daļas vadītājs Uldis Gaiss uzsvēra, ka darbus plānots uzsākt februāra vidū. Tie ir rūpīgi izplānoti, ar nolūku saglabāt meža vērtības un dabas daudzveidību.

Meža kopšana sāksies ar bīstamo papeļu nozāģēšanu starp Sarkandaugavas kapiem un dzelzceļu, bet pēc tam “Mežaparkā”. Tāpat tiks izvērtēti citi papeļu teritorijās augošie koki, un nepieciešamības gadījumā tie tiks nozāģēti, lai ilgtermiņā veidotu veselīgu un stipru mežaudzi. Drošības nolūkos, papeļu zāģēšanas laikā, teritorijas būs nožogotas, kā arī pirms tam tiks izvietotas informatīvas norādes. Pēc papeļu nozāģēšanas plānota augsnes sagatavošana, lai 2024.gada pavasarī, sadarbībā ar iedzīvotājiem, iestādītu “Mežaparkam” tik raksturīgās priedītes.

Tāpat U.Gaiss pastāstīja, ka pēc bīstamo papeļu nozāģēšanas plānots uzsākt meža kopšanu un ainavu veidošanu “Mežaparka” teritorijā starp veco slidotavu un Lielo bērnu rotaļu laukumu. “Rīgas meži” sola, ka šeit meža kopšana noritēs lēnāk un klusāk, nekā sabiedrība ir to pieredzējusi citās mežsaimnieciskajās teritorijās. Svarīgi tas, ka darbi nenotiks putnu ligzdošanas laikā.

Pasākuma dalībnieki pozitīvi novērtēja bīstamo papeļu nozāģēšanu, atzīmējot, ka koki ir kritiskā stāvoklī un tie nav estētiski pievilcīgi. Šo koku vidējais vecums ir ap 65 gadiem. Papeles apdraud teritoriju apmeklētāju drošību un iedzīvotāju īpašumu, ko apliecinājuši arī speciālisti.

Tikšanās laikā kopumā tika saņemtas atzinīgas atsauksmes par plānoto “Mežaparka” meža kopšanu un ainavu veidošanu. Mežaparka attīstības biedrība norādīja, ka kopumā ir apmierināta ar “Rīgas mežu” darbību “Mežaparkā”. Vienlaikus biedrība uzsvēra, ka sekos līdzi darbu gaitai un sniegs savus priekšlikumus.

“Rīgas mežu” valdes loceklis mežsaimniecības jomā Jānis Ģērmanis apstiprināja, ka uzņēmums turpinās sadarboties ar biedrību un vietējiem iedzīvotājiem gan saistībā ar šiem meža darbiem, gan kopumā par “Mežaparka” meža jautājumiem. 

Mežaparka Attīstības biedrības vadītājs Kaspars Gailītis “Rīgas mežiem” nodeva organizācijas izveidoto karti, kurā ietverts redzējums par “Mežaparka” teritorijas un tajā esošo atsevišķo objektu attīstību.

Pasaules dabas fonda Latvijā direktors un Meža programmas vadītājs Jānis Rozītis atzinīgi novērtēja “Rīgas mežu” atbildīgo un ilgtspējīgo pieeju mežu apsaimniekošanā kopumā, kā arī konkrēti “Mežaparka” mežā.

“Mežaparka” meža kopšanas un ainavu veidošanas darbi notiks atbilstoši “Mežaparka” lokālplānojumam, uzņēmuma “Meža apsaimniekošanas plānam” un šim meža masīvam izstrādātajam ainavu dizaina plānam. Tajā apvienots dabas, rekreācijas un ainavisko vērtību lokālais izvērtējums, t.sk. ievērojot mežaudžu stāvokli, un tas paredz specifiskus, šīm teritorijām atbilstošus darbus.

Kopjot mežu, tiks ievēroti atbildīgas un ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas principi, ko nosaka “Rīgas mežiem” piešķirtie starptautiskie sertifikāti. Tāpat tiks ņemts vērā, ka šajā mežā ir Eiropas nozīmes biotopi – veci boreāli meži un iekšzemes kāpas. Mežs tiks veidots pēc iespējas dažādāks – saglabājot neskartas vietas, kur patverties mazajiem meža dzīvniekiem, īpaši izceļot ainaviski estētiskas reljefa formas, uzlabojot veco koku augšanas apstākļus, dodot iespēju jaunās paaudzes priežu attīstībai.

Pērnā gada beigās, publiska iepirkuma rezultātā, pētījumu centrs “SKDS” veica sabiedrības aptauju par plānotajiem meža kopšanas un ainavu veidošanas darbiem “Mežaparka” mežā. Galvenie secinājumi: 78% atbalsta “Mežaparka” meža kopšanu un ainavu veidošanu; “Mežaparkā” pieņemamāks ir caurskatāms dažāda vecuma priežu mežs bez krūmiem (7 punktu skalā vidējais vērtējums: 5,43); lielākoties respondenti vēlētos, lai izcērt slimos / bīstamos kokus (76%).

“Rīgas mežu” aprūpētais “Mežaparks” ir teju 400 ha liels. Šis mežs ir īpašs, jo tajā ir bagāta ekosistēma, liela bioloģiskā daudzveidība. Turklāt šis ir pilsētas mežs. Tāpat šī ir viena no vietām Latvijā, kurā ir visaugstākais dižkoku – priežu, īpatsvars.

Īsumā par plānotajiem darbiem:
  • Bīstamo papeļu zāģēšana “Mežaparka” mežā un pie Sarkandaugavas kapiem. Šie darbi tiks veikti, atsaucoties iedzīvotāju lūgumiem, kā arī ievērojot Valsts meža dienesta atzinumu par sanitāro cirti un Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes saskaņojumu.

 

Darbu mērķis: izzāģēt bīstamos kokus, sagatavot augsni jaunu priežu stādīšanai. Darbu plānotais laiks: 2023.gada februāra vidus – aprīlis. Darbu platība: apm. 6 ha.

 

  • Tiks turpināta “Mežaparka” meža kopšana, daļā pie Meža prospekta, starp veco slidotavu un Lielo bērnu rotaļu laukumu.

 

Darbu mērķis: izkopt mežu, nodrošināt atpūtas iespējas iedzīvotājiem, saglabāt dabas un ainaviskās vērtības, kā arī saglabāt neskartas vietas mazajiem meža dzīvniekiem. Darbu plānotais laiks: 2023.gada februāra vidus – 15.aprīlis un 2023.gada septembris – 2024.gada 15.aprīlis (darbi nenotiks putnu ligzdošanas laikā).

 

Līdz 10.februārim iedzīvotāji aicināti iepazīties ar informāciju gan par bīstamo papeļu zāģēšanu, gan par plānotajiem meža kopšanas darbiem, kā arī sniegt argumentētus viedokļus un priekšlikumus:

  • Informācija būs pieejama “Rīgas mežu” mājaslapā, sadaļā “Jaunumi”, savukārt viedokļu paušanai lūgums rakstīt uz e-pastu rigasmezi@rigasmezi.lv (temats “Mežaparka meža kopšana un bīstamās papeles”).
  • Informācija būs pieejama arī uzņēmuma Facebook lapās:  un https://www.facebook.com/parksmezhaparks, mirkļbirkas: #BīstamāsPapeles, #BīstamieKoki un #MežaparkaMežaKopšana. Argumentētus viedokļus un priekšlikumus iedzīvotāji aicināti rakstīt komentāru sadaļā!

Par SIA “Rīgas meži”

SIA “Rīgas meži” ir 2008.gadā dibināts pašvaldības uzņēmums. Tas rūpējas par 62 000 ha mežiem, 399 ha Rīgas parkiem un apstādījumiem (125 objekti), kā arī par kultūras un atpūtas parku “Mežaparks” (385 ha) un par šo teritoriju ilgtspējīgu attīstību, bioloģisko daudzveidību un pieejamību sabiedrībai.

Uzņēmumā ir Daugavas, Gaujas, Katrīnas, Rīgas un Tīreļu mežniecības, kā arī kokaudzētava “Norupe” un kokzāģētava “Norupe”. Uzņēmums īsteno vides izglītības programmu “Zaļā klase”.

Uzņēmuma objekti un teritorijas atrodas Rīgas un Jūrmalas pilsētu, kā arī Ādažu, Ķekavas, Limbažu, Mārupes, Ogres, Olaines, Ropažu, Salaspils un Siguldas novadu teritorijās.

Uzņēmums ievēro labas korporatīvās pārvaldības principus. “Rīgas meži” ieguvuši starptautiskus sertifikātus, kas apliecina videi draudzīgu, ekonomiski pamatotu, sociāli atbildīgu un ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu.

2021.gada septembrī “Rīgas meži" Uzņēmumu reģistrā ir reģistrēts nacionālajai drošībai nozīmīgas komercsabiedrības statuss. Savukārt 2021.gada decembrī uzņēmums pievienojās biedrības “Sabiedrība par atklātību – Delna” un “CSR Latvia” iniciatīvai “Nulles tolerance pret korupciju”.

2022.gadā “Rīgas meži” pirmo reizi uzņēmuma vēsturē piedalījās Ilgtspējas indeksā un ieguva Sudraba kategorijas balvu.

Papildinformācijai: Ieva Bērziņa “Rīgas meži” Stratēģiskās komunikācijas un sabiedrisko attiecību daļa, e-pasts: Ieva.Berzina@rigasmezi.lv