Rīgas domē Uzņēmējdarbība
Rīgas centrāltirgus paviljons

Pēc divu gadu diskusijām Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības konsultatīvajā padomē, kurā darbojas Latvijas Finanšu nozares asociācijas, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Ārvalstu investoru padomes Latvijā un Pārresoru koordinācijas centra pārstāvji un kuru vada Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta viceprezidents, vadītājs Latvijā Andris Grafs, tiekoties vairāk nekā 20 sēdēs, ir izdevies iedzīvināt jaunu un modernu Rīgai piederošo uzņēmumu pārvaldības kultūru.

Pašvaldība ir definējusi gaidas attiecībā uz uzņēmumu nefinanšu mērķiem, veikts pamatīgs darbs, pārskatot līdzdalības pamatojumu visos uzņēmumos. Uzņēmumi izstrādājuši attīstības stratēģijas, valdes un padomes locekļu nominācijas procesi ir profesionāli vadīti, kas ļauj piesaistīt darbam uzņēmumos profesionāļus ar ievērojamu privātā sektora pieredzi. 

Atbilstoši plānam turpinās četru līdzīgas funkcijas pildošu kapitālsabiedrību apvienošana. Tāpat atbilstoši starptautiskai praksei pieejama plaša informācija par Rīgas kapitālsabiedrību darbību un rezultātiem. Vienlaikus pašvaldībā nepārtraukti notiek darbs pie kapitālsabiedrību pārvaldības kārtības pilnveidošanas, kā arī šovasar līdzīgi kā iepriekšējos divus gadus tiks organizēts forums (diskusija), lai dalītos ar korporatīvās pārvaldības īstenošanas pieredzi, kā arī citiem šobrīd aktuāliem jautājumiem kapitālsabiedrību pārvaldībā.

Rīgas pilsētas izpilddirektors, Jānis Lange padomes veikto darbu vērtē atzinīgi: “Sadarbībā ar konsultatīvo padomi pašvaldībai izdevies uzlabot kapitālsabiedrību padomju un valžu locekļu atlases procesu, padarot to caurspīdīgāku, definēt gan finanšu, gan nefinanšu mērķus un kopumā veicināt kapitālsabiedrību darbības caurskatāmību. Esmu pateicīgs padomes locekļiem par ieguldīto darbu, un esmu drošs, ka mūsu sadarbība arī turpmāk veicinās pašvaldības kapitālsabiedrību veiksmīgu attīstību.”

Ņemot vērā šo progresu, ko novērtē arī uzņēmumu kreditori, turpmāk konsultatīvā padome plāno samazināt darba intensitāti un tiksies divas reizes gadā, lai turpinātu uzraudzīt korporatīvās pārvaldības principu īstenošanu.

Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības konsultatīvās padomes mērķis ir veicināt pašvaldībai piederošu kapitāla daļu un kapitālsabiedrību efektīvu pārvaldību, racionālu un ekonomiski pamatotu pašvaldības kapitālsabiedrību resursu izmantošanu, labas korporatīvās pārvaldības principu ievērošanu, kā arī publiskas personas līdzdalības nosacījumu ievērošanu.
 
Informāciju sagatavoja: Rīgas domes Komunikācijas pārvaldes Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinatore Edīte Matuseviča, e-pasts: edite.matusevica@riga.lv.