Uzņēmējdarbība

Rīgas pašvaldība arī 2020.gadā piedāvās vairākas iespējas jaunajiem uzņēmējiem – gan biznesa sākšanai, gan esošo ieceru pilnveidošanai, gan papildu zinību apguvei, kas var noderēt ideju attīstīšanai un pieteikumu noformēšanai.

Grantu programmas "Atspēriens" ieguvēji

Grantu programma “Atspēriens”

Rīgas dome grantu programmu „Atspēriens” īsteno kopš 2009. gada. Tās mērķis ir veicināt mazo un vidējo uzņēmumu attīstību Rīgā, kā arī sekmēt jaunas uzņēmējdarbības un uzņēmēju produktu popularitāti. Kopš 2009. gada „Atspērienam” pieteikušies vairāk nekā 1700 dalībnieki, no kuriem 160 saņēmuši atbalstu.

Kopējais grantu apjoms „Atspēriens” konkursā 75 000 eiro. Ņemot vērā viedpilsētu risinājumu aktualitāti mūsdienu pilsētās, arī 2020. gadā „Atspēriens” atbalstīs idejas viedpilsētu risinājumu jomā.

Pērn “Atspēriena” uzvarētāji bija SIA “EVLAB”, SIA “ARConstruction” un SIA “KONG”. Katrai no trīs idejām Rīgas pašvaldība piešķīra 25 000 eiro lielu grantu.

Konkursam var pieteikties komercreģistrā reģistrēta juridiska persona, kas pieteikuma iesniegšanas dienā reģistrēta ne ilgāk kā piecus gadus.

Konkursa „Atspēriens” aktualitātēm sekot līdzi var interneta vietnē: www.rdpad.lv, sociālajās vietnēs Twitter (@Atsperiens) un Facebook (Grantu programma "Atspēriens" @Atsperiens).

Programmas "Rīgas Drosmes grants"apbalvošana


“Rīgas drosmes grants”

Rīgas domes izveidotā programma “Rīgas drosmes grants” piedāvā gudrās naudas atbalstu, piešķirot katram no 25 programmas laureātiem finansējumu 2000 eiro apmērā un nodrošinot sadarbību ar kādu no septiņiem Rīgā esošajiem augstskolu biznesa inkubatoriem.
“Rīgas drosmes grants” konkursa laureāti ar savu biznesa ideju arī piedalīsies Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras organizētajā biznesa ideju konkursā "Ideju kauss".
Rīgas pašvaldības kopējais piešķirtais finansējums "Rīgas drosmes grants" programmai ir 50 000 EUR.
Granta izlietojumu administrē Rīgā esošie augstskolu – Latvijas Universitātes, Rīgas Tehniskās universitātes, Ekonomikas kultūras augstskolas, Banku augstskolas, Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas "RISEBA", Rīgas Stradiņa universitātes un Biznesa augstskolas "Turība" – biznesa inkubatori.
Granta saņēmēji sadarbībā ar biznesa inkubatora mentoriem attīsta savu biznesa ideju, izmantojot piešķirto finansējumu.
Grantam drīkst pieteikties fiziskas personas (vai personu grupa līdz 4 cilvēkiem), kuras ir sasniegušas 18 gadu vecumu un būs izturējušas konkursa "Ideju kauss" pirmo kārtu. Granta pretendenti savus projektus klātienē prezentē Rīgas biznesa inkubatoru pārstāvjiem, lai noteiktu Inkubatoru gatavību sadarbībai ar katru no idejām.

Aktualitātēm sekot līdzi var interneta vietnē: www.rdpad.lv, sociālajā vietnē Facebook (Rīgas drosmes grants @Rigasdrosmesgrants).

Rīgas jauno uzņēmēju apmācība Kembridžā


Rīgas jauno uzņēmēju apmācība Kembridžā

Rīgas domes finansētās un sadarbībā ar biedrību “CONNECT Latvija” īstenotās programmas “Rīgas jauno uzņēmēju apmācība Kembridžā” mērķis ir iedrošināt jauniešus pievērsties uzņēmējdarbībai ar starptautisku vērienu, veidot izpratni par ilgtspējīgas uzņēmējdarbības kultūru un paaugstināt jauno uzņēmēju konkurētspēju.

Piesakoties programmai individuāli vai ar komandu, dalībniekiem tiek sniegta iespēja attīstīt savu biznesa ideju pieredzējušu mentoru un lektoru vadībā. 25 veiksmīgākajiem biznesa ideju attīstītājiem, pierādot biznesa idejas konkurētspēju prezentācijā, ir sniegta iespēja doties vizītēs uz Kembridžas biznesa inovāciju centriem un apgūt uzņēmējdarbību dažādās perspektīvās.

Dalībai programmā var pieteikties fiziskas personas, kas sasniegušas 18 gadu vecumu, kuras ir biznesa ideju autori vai kuras ir biznesa ideju attīstošas komandas dalībnieki.

Sekot informācijai līdzi var vietnēs www.rdpad.lv vai www.connectlatvia.lv, sociālajā vietnē Facebook (Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments @RDPilsetasattistibasdepartaments vai Riga-Cambridge Venture Camp @VentureCamp).