Izglītība Pilsētā un sabiedrībā
Skolēni mācās klasē

Lai stiprinātu izglītības sistēmu un nodrošinātu augstas kvalitātes izglītību visiem Rīgas iedzīvotājiem pašvaldībā norisinās pedagogu piesaistes kampaņa. Kampaņas mērķis ir piesaistīt jaunus pedagogus un noturēt talantīgus pedagogus, kuri vēlas iesaistīties izglītības procesa uzlabošanā un veicināt jauniešu attīstību.

 • Galvaspilsēta, domājot par pedagogu piesaistes jautājumiem, ir izstrādājusi pedagogu labumu grozu, sniedzot dažāda veida atbalstu pašvaldības pedagogiem:

  • Braukšanas maksas atlaide 50% apmērā no mēneša abonementa biļetes cenas: lai atvieglotu pedagogu ikdienas transporta izdevumus.
  • Veselības apdrošināšana.
  • Prioritāte uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādēs un 1. klasēs pedagoģisko darbinieku bērniem.
  • Izcilības balvas labākajiem skolotājiem.
  • Mācību izdevumu kompensācija un profesionālās kompetences pilnveides izdevumu segšana.
  • Stabils, garantēts atalgojums: šogad papildu piešķirts 16,8 milj. eiro, lai nodrošinātu konkurētspējīgu atlīdzību pedagogiem.
  • Divu mēnešu atvaļinājums.
  • Atbalstu iestādēm un pedagogiem sniedz divi skolu atbalsta centri Vienotas skolas ieviešanai, viens jauniebraucēju atbalsta centrs, trīs karjeras izglītības atbalsta centri, trīs speciālās izglītības iestāžu attīstības centri, seši pirmsskolas konsultatīvie centri par iekļaujošās izglītības un kvalitātes vadības jautājumiem.
  • Profesionālās pilnveides programmas bez maksas: Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs (RIIMC) piedāvā daudzveidīgas iespējas pedagogu pilnveidei.

Rīgas pašvaldība aicina savus pedagogus iesaistīties šajā kampaņā un pievienoties kopīgam mērķim veidot kvalitatīvas izglītības iespējas Rīgā!

Informāciju sagatavoja: Sindija Grāvere, Rīgas pašvaldības Komunikācijas pārvaldes Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinatore, e-pasts: sindija.gravere@riga.lv.