Apkaimēs Mājokļi Pilsētā Pilsētvide
Lauzts koks
Foto: LETA Ieva Leiniša

Ja Rīgā tiek konstatēts nolūzis, sasvēries, ar saknēm izgāzts koks vai nolūzis vai aizlūzis zars, kas rada bīstamību un ir neatliekami jālikvidē, tad  aculieciniekam ir jāizsauc Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests. Ja koks vai zars atrodas apstādījumos vai izglītības iestāžu teritorijās, tad jāziņo Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei.

Ja koks vai zari atrodas privātīpašumā, par to novākšanu atbildīgi ir attiecīgā zemesgabala īpašnieki. Tāpat zemesgabala īpašnieki ir atbildīgi par koku un zaru novākšanu pēc VUGD veiktās bīstamības novēršanas.

Rīgas domes Mājokļu un vides departamentam, salīdzinot ar citiem gadiem, šogad bijusi daudz lielāka nepieciešamība savākt nokritušus vai bīstamus kokus un zarus pilsētas ielu apstādījumos un izglītības iestāžu teritorijās. Ja pagājušajā gadā Vides pārvaldes speciālisti organizēja 202 bīstamu un nokritušus koku aizvākšanu, tad šogad - vēl pirms rudens stiprajiem vējiem un nelabvēlīgiem laika apstākļiem - neatliekami vajadzēja aizvākt 167 bīstamus un nokritušus kokus, bet 200 kokiem sakopt  vainagus pēc zaru nolūzšanas.  


Informāciju sagatavoja: Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Sabiedrisko attiecību speciāliste Inese Meiere, tālr: 67012274,e-pasts:inese.meiere@riga.lv