Aptaujas logotips

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (IKSD), Rīgas jauniešu centrs “Kaņieris” un Rīgas Skolēnu dome aicina jauniešus vecumā no 13 līdz 20 gadiem, kuri dzīvo, mācās, strādā vai regulāri savu laiku pavada Rīgā, līdz 16. maijam piedalīties aptaujā “Es un mana Rīga”.  

Aptauju organizē, lai uzzināt jauniešu viedokli par Rīgu kā vietu, kur dzīvot, mācīties, strādāt un pavadīt brīvo laiku, kā arī lai uzklausītu jauniešu ieteikumus pilsētas attīstībai. Aptaujas rezultāti tiks izmantoti, lai veicinātu jauniešiem atbalstošas vides veidošanu, lai jauniešu idejas iekļautu pašvaldības līmeņa lēmumu pieņemšanas procesos. Rezultāti tiks nodoti arī iestādēm un organizācijām informācijai un tālākai rīcībai.  

Aptaujas anketa latviešu, angļu un krievu valodā pieejama RD IKSD tīmekļa vietnē izglitiba.riga.lv vai šajā tiešsaistē. Atbilžu sniegšana ir anonīma, un dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. 

Aptaujas organizatori aicina jauniešu vecākus, aizbildņus, darbā ar jaunatni iesaistītos, pedagogus, organizāciju pārstāvjus un citus interesentus palīdzēt izplatīt ziņu par anketu jauniešu vidū. 

Aptauju izstrādāja pētnieks Gints Klāsons ciešā sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Jaunatnes nodaļu, Rīgas jauniešu centru “Kaņieris” un Rīgas Skolēnu domi. 

Papildinformācija pieejama, sazinoties ar Rīgas pilsētas pašvaldības jaunatnes darbinieci darbā ar skolēnu pašpārvaldēm Brigitu Medni, rakstot uz e-pastu: bmedne@edu.riga.lv


Informāciju sagatavoja: Indra Vilde – Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Komunikācijas un sabiedrisko attiecību vadītāja, tālr.: 67026838; mob.: 26708034; e-pasts: indra.vilde@riga.lv.