Sports Uzņēmējdarbība
Cilvēki gatavojas sportot

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (RD IKSD) izsludina brīvā laika aktivitāšu “Bezmaksas sporta nodarbības Rīgas pilsētas apkaimju iedzīvotājiem” finansēšanas konkursu.
Konkursu organizē, lai nodrošinātu regulāras sporta nodarbības, dodot iespēju iedzīvotājiem uzlabot veselību, attīstīt fiziskās spējas un sekmēt aktīva brīvā laika pavadīšanas paradumu veidošanos. Konkursa dalībniekiem jānodrošina nodarbībām vismaz 10 Rīgas pilsētas apkaimēs, brīvā dabā, ne mazāk kā divas reizes nedēļā un to ilgumam jābūt vismaz 45 minūtes. Aktivitātes jāplāno laika posmā no 25. jūnija līdz 30. septembri.

Iesniegtajiem pieteikumiem un piedāvājumam ir jābūt saskaņā ar drošības pasākumiem, kas piemērojami, balstoties uz MK rīkojumu “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”.

Konkursa nolikums un saistītie dokumenti pieejami RD IKSD tīmekļa vietnē www.sports.riga.lv sadaļā „Finansēšanas konkursi”. 
Pieteikumi jāiesniedz līdz 8. jūnija plkst. 17.00 elektroniski parakstītus ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu (vienā EDOC formāta datnē), nosūtot tos uz e-pasta adresi: iksd.sportjaun@riga.lv.

Jautājumu gadījumā jāsazinās ar RD IKSD Sporta nodaļas galveno speciālisti Kristīni Baroni pa tālruni 67105352 vai e-pastu: kristine.barona@riga.lv.