Sports Uzņēmējdarbība
Spēlē futbolu

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (RD IKSD) izsludina jaunu kārtību, kādā tiek piešķirts atbalsts Rīgas pilsētas nevalstiskajām sporta organizācijām, to individuālo sporta veidu sportistiem, sporta spēļu komandām treniņu procesa organizēšanai, dalībai sacensībās, kā arī organizācijas kapacitātes stiprināšanai.

Rīgas pašvaldības atbalstam var pieteikties Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā reģistrētas nevalstiskās sporta organizācijas, kuras ne mazāk kā vienu gadu īsteno licencētas interešu izglītības vai profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas, un tās īsteno sertificēts sporta speciālists. 

Jaunajā kārtībā noteikta iesniegumu pieteikšana un finansējuma piešķiršanas nosacījumi, kā arī finansējuma apmērs, kāds var tikt piešķirts vienā kalendārajā gadā.

Kārtība, kādā tiek piešķirts atbalsts Rīgas pilsētas nevalstiskajām sporta organizācijām, kā arī ar to saistītie dokumenti pieejami RD IKSD tīmekļa vietnē www.sports.riga.lv

Papildinformācija pieejama pa tālruni: 67037246 vai e-pastu: egils.eglitis@riga.lv

Informāciju sagatavoja: Indra Vilde – Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Komunikācijas un sabiedrisko attiecību vadītāja, tālr. 67026838, mob. 26708034.