Ceļa zīmes

SIA „Lokširs” veikto siltumtrases izbūves darbu laikā no 4. augusta līdz 11. augustam tiks slēgta transportlīdzekļu satiksme Lemešu ielas posmā no ēkas Lemešu ielā 13 līdz ēkai Lemešu ielā 17.

SIA „Lokšīrs” uzdots nodrošināt ceļa zīmju izvietošanu, iedzīvotāju un uzņēmumu (kuri atrodas minētajā ielas posmā) transportlīdzekļu piebraukšanu pie dzīvesvietas vai uzņēmuma, kā arī operatīvā transporta satiksmi un apbraucamo ceļu uzturēšanu.

Transportlīdzekļu satiksmi un gājēju kustību Lemešu ielā var atjaunot pirms minētā laika, ja darbi tiek pabeigti ātrāk.