Apbalvotie skolēni fotografējas skatuves priekšā

Otrdien, 6. februārī, par augstiem sasniegumiem mācībās, olimpiādēs, sportā, kultūrā, kā arī par pilsonisko līdzdalību un skolas tēla popularizēšanu, svinīgajā pasākumā “Rīgas skolēns 2023. Mēs lepojamies!” tika sumināti pašvaldības mācību iestāžu labākie skolēni 2023. gadā.

"Rīgas skolēni ir mūsu pilsētas gods. Šo bērnu un jauniešu sasniegumi ne tikai atspoguļo Rīgas izglītības sistēmu, bet arī parāda, ka tā ir mūsu nākotne. Ar augstiem panākumiem un neizmērojamu potenciālu viņi pārstāv ne tikai savu skolu, bet arī visu Rīgu. Šodien mēs godinām viņu neatlaidību, dedzību un mērķtiecību, kas ir iedvesmojošs piemērs mūsu pilsētas jauniešiem. Novēlu viņiem vienmēr izdarīt mazliet vairāk nekā tiek prasīts. Lai panākumiem bagāts šis gads," sacīja Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks.

“Šī ir pirmā reize, kad mēs pulcējam Rīgas labākos, aktīvākos, jaudīgākos jauniešus vienuviet. Man šķita svarīgi, ka mēs, kā pilsēta cildinām ne tikai tos, kas sasniedz izcilus rezultātus mācībās, bet, ka mēs cildinām katras apkaimes, katras skolas labākos skolēnus. Mēs, pirmkārt, sakām milzīgu paldies jauniešiem par to, ko Jūs darāt, ne tikai mācībās, ne tikai ārpus skolas, bet kopā Rīgai. Otrkārt, sakām milzīgu paldies skolām un skolotājiem par Jūsu darbu,” sacīja Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja Laima Geikina.

Skolēniem tika pasniegti Rīgas domes Pateicības raksti, kā arī grāmata “100 pastaigu takas Latvijā”.

 • Pasākumā tika sveikts 91 Rīgas pašvaldības skolēns šādās nominācijās:

  • 52 skolēni par labiem, teicamiem un izciliem mācību sasniegumiem, t.sk. godalgotām vietām mācību priekšmetu olimpiādēs, zinātniskās  pētniecības konferencēs un konkursos;
  • 3 skolēni par augstiem sasniegumiem mākslinieciskajā pašdarbībā, mūzikā, kultūrā;
  • 2 skolēni par augstiem sasniegumiem sportā;
  • 18 skolēni par būtisku ieguldījumu skolas attīstībā un skolas tēla popularizēšanā;
  • 11 skolēni par pilsonisko līdzdalību un iesaistīšanos brīvprātīgajā darbā;
  • 5 skolēni par jauniešu neformālās mācīšanās pasākumu un aktivitāšu organizēšanu.

“Skola man ir kā otrās mājas, vieta, kur es varu sadarboties, vieta kur es varu attīstīties un vieta, kur es jūtos labi. Protams, šī vieta nebūtu tāda bez foršiem skolotājiem, kuri jau no pirmās klases atrod skolēnos talantu. Un ne tikai atrod, bet viņi to palīdz attīstīt. Viņi visu laiku strādā pie tā. Kā tas tieši darbojās uz mani, esmu ieguvis pirmo vietu “Junior Achievement Latvia” programmā. Paldies skolai par to, ka mums ir foršas laboratorijas, mums pieejami 3D printeri, pieejamas kokapstrādes mašīnas, lāzeri, lai varētu attīstīt sevi, savu nākotni un iemācīties dažādus pamatus,” sacīja Rīgas Teikas vidusskolas 12.klases skolēns Roberts Eriņš.

Skolēnus sveica un pateicības rakstus pasniedza Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks Edvards Ratnieks, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja Laima Geikina, Rīgas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departamenta (IKSD) direktora p.i. Ivars Balamovskis un IKSD Vispārējās izglītības skolu nodaļas vadītāja Anita Pēterkopa.

Pasākums “Rīgas skolēns 2023. Mēs lepojamies!” notika pirmo reizi, un ikvienai Rīgas pašvaldības skolai bija iespēja izvirzīt vienu skolēnu, kura sasniegtais un paveiktais personīgā izaugsmē un skolas attīstībā būtu novērtējams ar pašvaldības apbalvojumu.

Svinīgās skolēnu godināšanas mērķis ir veicināt skolēnu mācīšanās motivāciju un mērķtiecīgu izaugsmi, sekmēt kvalitatīvu zināšanu un prasmju apguvi, sadarbību un konkurētspēju, kā arī attīstīt skolēnu radošās un mākslinieciskās spējas un atbalstīt izglītojamo pilsonisko līdzdalību un iesaistīšanos ārpusstundu aktivitātēs.

Informāciju sagatavoja: Sindija Grāvere, Rīgas pašvaldības Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinatore, e-pasts: sindija.gravere@riga.lv